Pracovní doba pečovatelek

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V naší obecně prospěšné společnosti realizujeme pečovatelskou službu (provoz od 7.00 do 20.00 hod.). Jsme malá organizace, celkem 12 zaměstnanců. Pečovatelky chodí do práce od 7.00 do 15.30 hod., jedna z nich od 11.30 do 20.00 v pracovní dny. O víkendu chodí jedna pracovnice - provozní doba je stejná, ale v práci je časově různě podle potřeby, většinou ve dvou blocích - od 7.00 do 12.00 a pak od 17.00 do 20.00. Zjistila jsem, že příspěvek na dělenou směnu nemusí mít, protože nejsme příspěvková organizace ani státní organizace. Řídíme se zákonem o mzdě. Je to tak? V organizačním řádu máme, že se jedná o nerovnoměrně rozloženou pracovní dobu. Pokud jde pečovatelka do práce o víkendu, má minimálně jeden den v tom týdnu volno. Další volno si vybírá dle časových možností provozu. Odpolední se střídá částečně pravidelně, ale úplná pravidelnost v tom není možná. Pokud má pečovatelka přesčas nebo je za daný měsíc hodinově v mínusu, musí se hodiny vyrovnat v rámci čtvrtletí. Máme tato základní pravidla nastavena správně? Ještě bych potřebovala vědět, zda musí mít pečovatelky příplatek za ztížené pracovní podmínky. Jde o terénní formu péče o seniory v jejich domácnostech. Pečovatelky musí řídit auto, jezdí za každého počasí, pomáhají při osobní hygieně, nakupují, uklízejí.

Pokud odměňujete zaměstnance formou mzdy, pak se neřídíte zákonem o mzdě, ale ustanoveními § 113 až § 121 zákoníku práce. Zákoník práce u mzdy skutečně nestanoví kogentně, že zaměstnavatel musí zaměstnancům poskytovat příplatek za dělenou směnu (jako tomu je u zaměstnanců odměňovaných platem), ale to proto, že právní úprava platu je skutečně minimální a je ponecháno zaměstnavateli, aby zohlednil práci svých zaměstnanců a podle toho jim poskytl jednotlivé složky mzdy. U poskytování mzdy se také předpokládá, že často se zaměstnavatelem vyjednává odborová organizace, která se zaměstnanců zastane. Konstatování, že příspěvek za dělenou směnu nenáleží, protože nejste příspěvková organizace, svědčí o neobjektivním ocenění práce zaměstnanců, oni za to nemohou, že nejste příspěvková organizace a že nemají zákonem zaručen příspěvek za dělenou směnu, oni jsou odkázáni na zhodnocení své práce zaměstnavatelem. Zákoník práce v případě odměňování mzdou vede zaměstnavatele k tomu, aby sami objektivně zhodnotili práci zaměstnanců, její rizikovost a ztěžující vlivy a podle toho upravili mzdový řád. Navíc v případě, kdy dochází k rozdělení směny nebo výkonu práce zaměstnavatelem, které v souhrnu činí alespoň 90 minut, náleží zaměstnanci podle § 6 a § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve smyslu § 112 zákoníku práce. To je zaručené zákonem, na to mají zaměstnanci nárok a konečně to mohou uplatňovat zpětně v promlčecí době, která činí 5 let.

Co se týká pracovní doby, tak z Vašeho dotazu nemohu jednoznačně posoudit, jestli se u Vás jedná o rovnoměrně nebo nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Rovnoměrně rozvržená pracovní doba je pracovní doba, ve které zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, tedy u Vás asi 38 ¾ hod., když máte dvousměnný provoz. Vše ostatní je nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, která se musí vyrovnávat v určitém vyrovnávacím období. Měsíc však není v případě pracovní doby žádné měřítko, pracovní doba se vyrovnává v týdnech. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci kladu zvláštní důraz na to, aby každá zaměstnankyně měla v týdnu minimálně 35 hodin nepřetržitého odpočinku, to je nepodkročitelné minimum a to se musí dodržet právě s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. A poslední poznámka – za práci přesčas se nevybírá náhradní volno, tam ze zákona přísluší přednostně příplatek za práci přesčas, náhradní volno se poskytuje pouze na základě dohody se zaměstnancem, tedy když o to zaměstnanec požádá. To je opačná situace k příplatku za práci ve svátek. Za práci ve svátek se přednostně poskytuje volno a příplatek se poskytuje až na základě dohody zaměstnavatele se zaměstnancem.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail