Pracovnělékařské prohlídky taxikářů - OSVČ

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon, Ph.D.

Jak často se mají provádět pracovnělékařské prohlídky taxikářů - osob samostaně výdělečně činných (OSVČ)?

Provádění pravidelných lékařských prohlídek (tj. lékařských prohlídek po té první - vstupní, před udělením řidičského oprávnění) pro řidiče taxikáře - OSVČ řeší zákon č. 361/2000 Sb., který uvádí v ustanoveních § 87 požadavky na pravidelné lékařské prohlídky. V odstavci 1 písm. c) stanovuje, že se těmto prohlídkám musí podrobovat řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu. Tím je zákon č. 455/1991 Sb., který činnost taxikáře pokládá za koncesovanou živnost.

V odstavci 2 téhož paragrafu je uvedena periodicita těchto prohlídek. Ta je stanovena dle fyzického věku řidiče. Do 50 let se organizuje jednou za 2 roky, pro řidiče nad 50 let se organizuje jednou za 1 rok. Lékař může podle odst. 4 určit i kratší termíny s ohledem na aktuální zdravotní stav. Zdůrazněme, že výše uvedené termíny nemají nic společného s termínem periodicity lékařské prohlídky jednou za 5 let uvedené v § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 277/2004 Sb. pro řidiče, kteří trpí postupující nemocí a která se provádí v rámci pravidelné lékařské prohlídky. A připojme, že v příloze č. 3 k vyhlášce č. 227/2004 Sb. jsou uvedeny nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Zkrácení termínu pravidelné lékařské kontroly může být stanoveno i na základě uvedení dřívějšího termínu odborného vyšetření – viz ustanovení § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky.

Ve smyslu ustanovení § 87 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku žadatel – taxikář OSVČ. Lékařem, který může prohlídku vykonat, je podle ustanovení § 84 odst. 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen „registrující poskytovatel“). Ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 277/2004 Sb. tak činí na základě „žádosti“, kterou je Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti – viz přílohu č. 1 k vyhlášce 277/2004 Sb. Samotný lékařský posudek je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 277/2004 Sb. Opět je možné zdůraznit, že konkretizace ve formuláři lékařského posudku uvedeného dopravně psychologického vyšetření není bezpodmínečnou podmínkou pro vydání tohoto lékařského posudku. Vyšetření není běžnou součástí a neprovádí jej zdravotní způsobilost posuzující praktický lékař.

Zdroje:

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail