Pracovnělékařská prohlídka v souvislosti s odbornou způsobilostí v elektrotechnice

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Jaký je postup u vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky před školením z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (§ 7 a 8)? Platnost osvědčení je 3 roky, znamená to, že před každým periodickým školením musíme zaměstnance vyslat na prohlídku? Bude to prohlídka mimořádná a dá se případně zvládnout zároveň s klasickou prohlídkou 1x za 6 let?

Práce s elektrickým zařízením podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, je podle ustanovení přílohy č. 2 bod II vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, považována za riziko ohrožení zdraví. To tedy jinak znamená, že lhůta periodické prohlídky, pokud není pro provedení prohlídky podle § 11 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. stanovena kratší lhůta, je podle § 11 odst. 3 této vyhlášky jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. To, že pracovník podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. chodí na přezkoušení jednou za 3 roky, nemá žádný vliv na lhůtu periodické prohlídky, a bylo by nesmyslné, abyste kvůli tomuto přezkoušení vysílali zaměstnance na lékařskou prohlídku v jiné lhůtě, než je stanoveno podle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb. Tedy zkušební komisi postačí předložit potvrzení od zaměstnavatele, že zaměstnanec je zdravotně způsobilý nebo zdravotně způsobilý s podmínkou na základě lékařského posudku poskytovatele pracovnělékařských služeb vydaného v souvislosti s periodickou prohlídkou ve lhůtě podle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Mimořádná prohlídka se podle ustanovení § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb. provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek. Pokud tedy není naplněn důvod uvedený v § 12 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., zaměstnavatel zaměstnance na mimořádnou prohlídku nevysílá.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail