Pracovnělékařská péče - co ještě možná nevíme

Zdroj: 

V rámci veletrhu For Industry se konala 25.4.2013 v Pražském veletržním areálu v Letňanech konference „Nová právní úpravy v oblasti ochrany zdraví při práci – prevence rizik ve strojírenství“. MUDr. Anežka Sixtová z Ministerstva zdravotnictví shrnula informace z oblasti pracovnělékařských služeb a odpověděla na dotazy posluchačů, které uvádíme v závěru článku.

S důležitými ustanoveními zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 79/2013 Sb. (dále vyhl. 79) jsme se na BOZPinfo již seznamovali, proto si jen stručně některé připomeneme. Po novele z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kdy byl zrušen § 35, který umožňoval některé pracovnělékařské služby (dále PLS) hradit z veřejného zdravotního pojištění, je úhrada PLS na zaměstnavateli. PLS vycházejí z Úmluvy o závodních zdravotních službách (č. 161) - vyhl. č. 145/1988 Sb., kde byla možnost ústní smlouvy. Nyní musí být mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem PLS pouze písemná smlouva. Z Úmluvy také vychází povinnost zaměstnavatele zajistit PLS pro všechny zaměstnance.

Po novele z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákonem č. 47/2013 Sb. má zaměstnavatel možnost poskytovat PLS i vlastními zaměstnanci (např. v nemocnici). Nyní se pracovnělékařská péče nezaměřuje pouze na posuzování zdravotního stavu, ale nově přibyl dohled a poradenství. „Jsme napadáni za to, že rozsah je příliš velký, že to nikdo nezaplatí, ale do doby stanovené na dohled a poradenství jsou zahrnuty i administrativní činnosti, studování zdravotní dokumentace, vypracování lékařského posudku. Stanovené časy mají sloužit pro účely smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem PLS, vycházeli jsme z vyhl. č.134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,“ říká MUDr. Sixtová.

Ve zrušené směrnici MZ ČSSR č. 49/1967, ve znění pozdějších předpisů, byla v § 13 Prohlídky pracujících, jejichž činnost může ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva a v § 14 Prohlídky jiných pracujících, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost jasně stanovena periodicita prohlídek u těchto pracujících. Toto bylo převedeno do vyhl. 79 přílohy 2. V § 18 vyhl. 79 je uvedeno přechodné období, ze kterého vyplývá, že po nabytí účinnosti této vyhlášky se periodické prohlídky provedou ještě v původním předem nastaveném termínu a teprve další prohlídky již podle termínů stanovených vyhláškou. Kdy jsou povinné vstupní prohlídky u prací konaných na dohodu, je stanoveno ve vyhl. 79, ale i v jiných právních předpisech. Například povinnost absolvovat prohlídky učitelů pracujících na dohody vyplývá ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

Dotazy a připomínky (jsou uvedeny tučně) se kterými se MUDr. Sixtová během přednášky setkala:

Je nutné mít u organizací do 10 zaměstnanců smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb? Ano, ale nevylučuje se, že může dojít ke změnám v nějaké novele.

Co je „obdobný vztah“ zmíněný v § 58a z. č. 373/2011 Sb.? Jsou to například členové družstva, soudci, osoby ve služebním poměru.

Prohlídky u studentů učebních oborů – nárůst péče znamená nárůst financí, které bude pro školu obtížné zajistit. A kolik má být vlastně takových prohlídek? Měla by postačit 1 prohlídka před zařazením na praktickou přípravu, u prací zařazených do kat I. být nemusí. Žáci a studenti jsou mimo jakýkoliv dozor, vyvíjí se, musí se jim tedy dostávat patřičné péče. Peníze by měla škola získat od svého zřizovatele.

Záleží na posouzení lékaře, zda-li provádět doplňující prohlídky a vyšetření? Jestliže je práce zařazena od II. kat. rizikové, je odborná prohlídka požadována. Jestliže lékař nepostupuje podle práv. předpisů, je třeba se obrátit na krajský úřad. Nutno dodat, že lékař je zodpovědný, jestli zdravotní způsobilost dá nebo ne.

Bude dostatek lékařů, kteří PLS budou vykonávat? Služby poskytují zdravotní ústavy, kliniky nemocí z povolání. Probíhají doškolovací kurzy z této problematiky pro lékaře. Jsme vázáni Úmluvou a musíme tyto služby zavést, ostatně už tu dávno byly.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail