Práce ve výškách podle evropského předpisu

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

Zahraniční investor nám při stavebních pracích v jiném státu (stát EU) nechce povolit práci ve výšce za použití OOPP proti pádu a tvrdí, že toto není povoleno. Chtěl bych se touto cestou zeptat, zda existuje konkrétní předpis (platný v EU), který řeší práci ve výškách jako u nás nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a kde je toto uvedeno.

Pokud vím, neexistuje v EU předpis, který by zakazoval používání OOPP při práci ve výškách.

V souvislosti s touto problematikou je možno zmínit dokument: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/104/ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), Příloha II. USTANOVENÍ O POUŽÍVÁNÍ PRACOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, část 4. Ustanovení o používání pracovního zařízení poskytnutého pro dočasnou práci ve výšce. Tato směrnice, ve své starší verzi, je zapracována do našeho nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Zde se mimo jiné uvádí, že „kolektivním ochranným opatřením musí být dána přednost před osobními ochrannými opatřeními“, což však nelze vykládat jako zákaz používání OOPP. Poskytování OOPP řeší např. evropská směrnice č. 89/656/EHS, která je zapracována do našeho nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a zde je používání OOPP při práci ve výškách jednoznačně uvedeno.

Jinou věcí je, že investor může požadovat, aby bezpečnost práce ve výškách byla zajišťována pouze kolektivním zabezpečením. Neměl by se ale zaštiťovat evropskými předpisy. Může to souviset s konkrétními podmínkami na daném pracovišti, které však nejsou v dotazu zmiňovány.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail