Práce v horku a na slunci

Jsou profese, které jsou z důvodů technologické nezbytnosti vykonávány v horku. Někdy se k technologické zátěži teplem přidá i teplo klimatické. Pokud jste horku vystaveni i vy, mohly by vás infromace v tomto Tématu týdne, zpracované přehlednou formou e-příručky, zaujmout.

Pitný režim

Pitný režim

Lidský organismus, i když není extrémně zatěžován prací či horkem, ztrácí denně povrchem těla  a dýcháním obvykle více než 2 litry tekutin, které je třeba dodat ve formě nápojů.  Při práci v horkých provozech tyto ztráty v důsledku termoregulačních pochodů, zejména pocením,  samozřejmě stoupají. U zdravého člověka stačí, když je během pracovní směny nahrazeno 60 až 80 % ztracených tekutin. Soli není třeba do organismu až na výjimky zvlášť doplňovat, neboť jich naše strava zpravidla obsahuje nadbytek. Nadbytečný přívod soli není žádoucí také z hlediska vztahu mezi příjmem soli a výskytem vysokého tlaku krevního – hypertenze. Pokud je však někdo nadměrnému teplu vystaven i v mimopracovním čase, je třeba i přívod solí regulovat. Takové situace nastávají např. při práci v tropech.  

Pitný režim je legislativně řešen s ohledem na pracující v horku, případně v chladu. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. v platném znění  v § 5 říká:

(1) K ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže či zátěže chladem se poskytují zaměstnancům ochranné nápoje.  Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně dostupné. Ochranným nápojem, chránícím před účinky tepelné zátěže, se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek ztracených potem a dýcháním.
(2) Ochranné nápoje se poskytují:

  1. při trvalé práci zařazené v tabulce č. 2 části  A přílohy č. 1 do třídy práce IIb a vyšší, pokud je vykonávána za podmínek, kdy jsou překračovány v pracovním prostředí maximální přípustné operativní teploty (to max) stanovené v uvedené tabulce pro tuto třídu práce,
  2. když se prokáže měřením, že dochází při dané práci u zaměstnanců ke ztrátě tekutin potem a dýcháním vyšší než 1,25 litru za osmihodinovou směnu; výpočet ztrát tekutin se provádí vždy, když je práce zařazená podle tabulky č. 2 části A přílohy 1 do třídy IIb nebo vyšší vykonávána v pracovním prostředí, v němž je relativní vlhkost vzduchu vyšší než 70 % nebo když práce vyžaduje použití pracovního oděvu, u něhož jsou tepelně izolační vlastnosti vyšší než 1 clo (odpovídá třívrstvému oděvu),
  3. při trvalé práci na venkovních pracovištích, pokud je teplota venkovního vzduchu naměřená ve stínu v časovém rozmezí mezi 10 až 17 hodin vyšší než hodnota to max operativní teploty  stanovené pro danou třídu práce v tabulce č. 2 části A přílohy č. 1,
  4. při trvalé práci na uzavřených pracovištích, kde musí být z technologických důvodů udržována teplota 4 °C a nižší,
  5. při trvalé práci na venkovních pracovištích, pokud jsou nejnižší teploty venkovního vzduchu naměřené v průběhu pracovní doby nižší než 4 °C.

(3) Ochranné nápoje podle odst. 2 písm. a) až c) se poskytují v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin ztracených za směnu potem a dýcháním. Na pracovištích uvedených v odstavci 2 písm.  d) a e) se poskytují teplé nápoje v množství alespoň půl litru za směnu.
(4) Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v nich nesmí překročit 1 hmotnostní procento; nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol.

Tolik nařízení vlády.

Dále platí - a to už jsou doporučení všeobecně platná - že ochranné nápoje musí být snadno vstřebatelné a musí mít vhodné chuťové vlastnosti. Prostory, kde se ochranné nápoje uchovávají a poskytují, musí být trvale udržovány v čistotě a v takovém stavu, aby se nápoje neznehodnocovaly.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail