Práce s expozicí azbestu ve školní laboratoři

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. ze Státního zdravotního ústavu.

Pročítala jsem vaše články o rizicích práce s azbestem, většinou se zabývají azbestem ve vnějším prostředí nebo přímo na stavbě v době demolice. Mě by ale zajímalo, jaké jsou podmínky pro práci s azbestem v laboratoři. Jsou pro laboratoře, ve kterých se analyzuje přítomnost azbestu ve stavebních materiálech, definovány nějaké povinnosti z hlediska bezpečnostních opatření pro pracovníky (ochranná maska, ochranný oblek, speciální čištění klimatizace v laboratoři apod.)? V našem případě by pravděpodobně mělo jít o odběr vláken (pod mikroskopem) z dodaných vzorků stavebního materiálu (vnitřní příčky) a jejich následné měření a ověření, zda jde o některou z forem azbestu. S velkou pravděpodobností je azbest v materiálu přítomen. Budeme měřit několik desítek vzorků. Musí se taková činnost v laboratoři předem hlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví? Nebo nemusí, protože rizika vyplývající z krátkodobé expozice při měření materiálů s obsahem azbestu jsou pro naše zdraví zanedbatelná? Jedná se zde o práce s ojedinělou krátkodobou expozicí azbestu? Naše laboratoř je součástí školy (výzkumná činnost) a někdy v ní pracují také studenti v rámci výuky.

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 2 – Zákaz výkonu některých prací. Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz těchto prací neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní práce, analytické práce, práce při likvidaci zásob, odpadů a zařízení, která obsahují azbest, a práce při odstraňování staveb a částí staveb obsahujících azbest, nebo opravy a udržovací práce na stavbách nebo práce s ojedinělou krátkodobou expozicí.

Vyhláška 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích, § 5 – uvádí práce zakázané mladistvým zaměstnancům (zakazuje rizikové práce).

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, § 39, 40, 41 - definuje rizikové práce a uvádí azbest a dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce), § 246 - mohou být zákazy rozšířeny i na zaměstnance ve věku do 21 let.

Protože z dotazu neplyne, o jaký typ školy se jedná, resp. jaký je věk studentů (zda jsou mladiství či už dospělí), nelze odpovědět jednoznačně. Vysokoškoláci by práce dělat mohli, středoškoláci s azbestem pracovat nesmějí. Jelikož půjde o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí (podle vyhl. č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací), povinnost hlášení orgánu ochrany veřejného zdraví nenastává. Ochrana dýchadel je ale samozřejmým předpokladem, pokud bude stavební materiál rozrušován, i když riziko vdechnutí azbestových vláken je minimální. Samozřejmým předpokladem je ale též práce v dobře odsávané digestoři při získávání vzorku rozrušováním stavebního materiálu. Není nám jasné, co byste chtěli na vzorku ze stavebního materiálu zkoumat, když jiný typ azbestu než chryzotil nebyl do stavebních materiálů užíván a nemůže tudíž být nalezen.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail