Práce s chemickými látkami u mladistvých

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jsme zdravotnické zařízení a na letní brigády k nám nastupují studenti zdravotních škol. Vzhledem k jejich věku by neměli pracovat s některými chemickými látkami. Dezinfekce na ošetřování ploch obsahuje větu H334, se kterou nesmí vůbec pracovat. Tuto dezinfekci my ředíme vodou ve speciálních směšovačích. Může pak s tímto tento brigádník pracovat? A na dezinfekci rukou používáme Softalind, což je vysoce hořlavá kapalina, takže teoreticky si s tímto brigádník ani nemůže vydezinfikovat ruce.

Zákazy konaných prací pro mladistvé jsou stanoveny jednak přímo zákoníkem práce a dále vyhláškou č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). Obecně platí, že zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnávat pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob. Zákoník práce i vyhláška tyto práce vymezuje obecně, a je proto na zaměstnavateli, aby podle konkrétních podmínek posoudil, zda mladistvý zaměstnanec může vzhledem k uvedenému zákazu sjednaný druh práce konat v celém rozsahu, anebo zda může konat pouze některé činnosti.

Podle § 5 odst. 1 písm. f) vyhlášky jsou mladistvým zakázány práce spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 nebo R 43 nebo jejich kombinacemi anebo s větami H334 nebo H317. Věta H334 znamená – Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Podstata všech uvedených zákazů je v tom, že jsou zakázány práce, při nichž dochází k (ve větě uvedené) expozici, to znamená, že dotyčný musí s konkrétní chemickou látkou pracovat (viz v návětí ustanovení § 4 uvedená slova „Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce…“). Ve vašem případě by se jednalo o to, že zákaz by se uplatnil v případě, že by mladistvý měl například dezinfekci ředit, rozlévat a jinak s ní manipulovat, to by pak byla práce se zakázanou látkou. Když si však běžně jako ostatní zaměstnanci ošetří ruce, pak to není práce se zakázanou chemickou látkou. V případě, když pak dotyčný pracuje se zředěnou dezinfekcí, tak již to není chemikálie vyjmenovaná ve vyhlášce. Pokud se týká Vámi uváděné dezinfekce Softalind, tak, podle mých poznatků, je to přípravek běžně dostupný v lékárnách pro nejširší veřejnost, takže pro něj také zákaz práce pro mladistvé neplatí.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail