Práce s chemickými látkami a směsmi u žáků připravujících se na povolání

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví, zrušil výjimku (byl vypuštěn odst. 6 § 44a, který upravoval nakládání s chemickými látkami a směsmi pro fyzické osoby 15 - 18 let), že žáci připravující se na povolání mohou pracovat s chemickými látkami a směsmi. Nejde nám o chemickou laboratoř, ale o odborný výcvik oborů zedník, opravář, kuchař. Jak to řešit?

Problém ventilovaný i v masmédiích vznikl pouze z jediného důvodu, a to že Ministerstvo školství a mládeže aplikuje prostřednictvím školského zákona na ochranu zdraví žáků při praktickém vyučování předpisy určené na ochranu zdraví mladistvých zaměstnanců pracujících v pracovněprávních vztazích, nikoliv na ochranu zdraví studentů a žáků. I laikovi musí být jasné, že dříve nebo později muselo dojít k situaci, kdy tyto předpisy vydávané Ministerstvem zdravotnictví nebudou vyhovovat potřebám Ministerstva školství, které však tento problém dlouhodobě nijak neřešilo, ačkoliv k tomu má všechny potřebné kompetence.

Pro úplnost uvádíme, že celý rozsah problému a současnou diskuzi odhalilo a iniciovalo vydání vyhlášky č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). Zdůrazňujeme, že už z názvu předpisu je jasné, že je určen pro regulaci profesionálních rizik a nikoliv pro potřeby školství.

Situace se řeší prostřednictvím návrhu novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, kterou zpracovalo a předložilo do legislativního řízení MŠMT, do níž se vložilo samostatné ustanovení o nakládání s chemickými látkami a směsmi žáky při praktickém vyučování.

Autor článku: 

Komentáře

Změna nařízení vlády č. 361

09.02.2016 - 08:34 Josef Všetička
Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., týkající se tohoto problému, již vyšla ve Sbírce zákonů 13/2016 pod číslem 32/2016.

Změna nařízení vlády č. 361

09.02.2016 - 08:59 Josef Všetička
Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb. již vyšla ve Sbírce zákonů č. 13/2016 pod číslem 32/2016.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail