Pozvání na konferenci Společně bezpečně v Evropské unii - Partnerství při prevenci rizik

Šestý ročník konference Společně bezpečně v Evropské unii na téma Partnerství v prevenci rizik se koná 22.10.2012 v Poslanecké sněmovně. Je pořádán pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a předsedkyně podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR Ing. Vladimíry Lesenské.

Již tradičně je 43. kalendářní  týden roku  vyhlášen Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU - OSHA) „Evropským týdnem BOZP“. Vzhledem k tomu, že společným tématem pro rok 2012 a 2013 je Partnerství v prevenci rizik, rozhodli jsme se připojit k této aktivitě a věnovat letošní, již 6. ročník konference Společně bezpečně v Evropské unii, tématu Partnerství v prevenci rizik.

Partnerství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je především důležité tam, kde je třeba bezprostředně předcházet vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání – tedy na pracovištích. Pro úspěšnou prevenci pracovních rizik je však vedle fungujícího systému uvnitř podniku nezbytná spolupráce s celou řadou orgánů a institucí na místní, regionální a státní úrovni. Pro tuto spolupráci je vedle vzájemné vůle zainteresovaných stran nutná i podpůrná legislativa, která stanoví základní  povinnosti, požadavky a postupy k propojení celého systému.

Vzhledem k tomu, že se v současné době připravují návrhy nové právní úpravy úrazového pojištění a koordinované rehabilitace osob se zdravotním postižením, které se zásadním způsobem dotknou právě oblasti BOZP, je nutné, aby na základě odborných znalostí a praktických zkušeností v nich byla potřebným způsobem zohledněna právě důležitá úloha partnerství. Jen systém, postavený na propojení a spolupráci všech zainteresovaných složek může efektivně fungovat a přinášet pozitivní výsledky.

Současně v těchto dnech připravuje Evropská unie novou strategii bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 – 2020. Proto nyní probíhá na národní úrovni příprava návrhu Národního akčního programu BOZP na další období, který zdůrazňuje nutnost naplňování priorit a cílů Národní politiky BOZP (http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/systems/rada_bozp.php). 

Je nutné a potřebné otevřít k těmto tématům odbornou diskusi, která se uskuteční v rámci připravované konference, a na kterou vás srdečně zveme na 22. října 2012 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Rámcový program konference je uveden zde. Pokud máte zájem se zúčastnit, odešlete, prosím, včas přihlášku, neboť kapacita jednacího sálu je omezena. Budeme se těšit na společné setkání a na vaše praktické zkušenosti a náměty, které nepochybně zazní v diskusi.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail