Pozitivní test na drogy a další postup ze strany zaměstnavatele

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jak postupovat v případě, že bude při namátkové kontrole zjištěn u zaměstnance pozitivní test na drogy. Zaměstnanec nebude souhlasit s výsledkem testu a bude se dožadovat lékařského vyšetření a provedení rozboru z moči, krve a podobně. Má nemocnice nějakou povinnost tyto rozbory udělat a moč odebrat? Můžeme např. požádat o asistenci policii, přestože zaměstnanec nespáchal trestný čin? Během pracovního týdne můžeme určitě požádat o spolupráci závodního lékaře, ale jak postupovat v případě, že toto zjistíme například v sobotu večer?

Tady snad nemusíme rozlišovat, jestli zjistíte u zaměstnance drogy při namátkové kontrole nebo za jiných okolností. V praxi se vyskytují případy, kdy dojde k pracovnímu úrazu a zaměstnavatel vyžaduje test na alkohol či drogy a také nemá jiné řešení než požádat o odebrání krve, v případě drog někdy moči či vzorků slin a je jedno, jestli je to v pracovní den nebo ve svátek. Vlastní realizace odběru krve by neměla být praktický problém, ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle a svátky) by se to mělo řešit přes lékařskou pohotovostní službu. Je to ovšem zdravotní úkon a zaměstnavatel ho bude muset uhradit. Jinak záleží asi na konkrétním regionu, v některých regionech je dostupná i pohotovost na transfúzní stanici v rámci fakultních nemocnic, v jiných se to musí řešit přes pohotovostní službu. Pokud by dotyčný zaměstnanec utrpěl v noci pracovní úraz, tak byste s ním také museli zajet na pohotovost a požádat o provedení příslušných vyšetření.

Jinak samozřejmě zaměstnavatel nemůže z testu provedeného na pracovišti dovozovat žádné závěry, to by u soudu neobstálo. I v případě alkoholu (např. když zaměstnavatel dává zaměstnanci výpověď či okamžitě s ním ruší pracovní poměr), tak soudy vyžadují krevní zkoušku. Soudy pro pracovněprávní účely neuznávají alkoholtestry, byť by byly kalibrované.

Autor článku: 

Komentáře

Tak teď nevím, jak to je.

18.11.2014 - 08:08 Josef Všetička
Tak teď nevím, jak to je. Právníci říkají, aby se použio stanovené měřidlo, jehož výsledky mají forenzní sílu a tady se píše, že soudy neuznávají alkoholtestery, i když jsou kalibrované... Kde je tedy pravda?

Re:

18.11.2014 - 10:31 Radovan Holy
Také příliš nerozumím tomu, jak může soud zpochybnit výsledek stanoveného měřidla. Pokud si zaměstnavatel stanoví postup pro provádění dechové zkoušky a to plně v souladu s návodem výrobce měřiče alkoholu a v souladu s jinými právními předpisy, provede řádné poučení kontrolovaného a vše provede za účasti svědků, navíc tento postup např. 2x, 3x opakuje, aby se předešlo nedorozuměním, nevím, kde by měl být problém --> Nadýchá, namístě letí. A pokud chce na krev? Proč ne. Pozitivní výsledek si však zaplatí i s cestou a k tomu naúčtovat ušlý zisk po dobu provádění zkoušky a čekání na výsledky zkoušky. Takové chování je neomluvitelné. Nerozumím tomu, proč někteří zaměstnavatelé tyto skutečnosti stále neuvádějí v zápočtovém listu. Je sice hezké, že zaměstnanci nechtějí ublížit, ale takový zaměstnanec - alkoholik, pak může dostat jinou práci, např. práci řidiče a dokonce zabít lidi.

Re:

18.11.2014 - 10:37 Josef Všetička
Plně s Vámi souhlasím. tento postup preferujeme po konzultaci s právníkem také už nějakých 6 let.

Re:

18.11.2014 - 21:03 Norbert Chalupa
Pane Holý, ty skutečnosti, proč to někteří zaměstnavatelé neuvádějí v zápočtových listech, jsou dle mých zkušeností z mnoha firem fakta, že celý akt provedení a hlavně prokázání požití alkoholu, či jiné návykové látky (odběrem biologického materiálu), je procesně zdlouhavý, zaměstnavatele zatěžuje a obtěžuje zejména časově, tudíž raději se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne na ukončení pracovního poměru dohodou a s okamžitou platností a zaměstnance již nechce vidět. Taková je často skutečnost, jakkoli můžeme polemizovat o tom, zda celý akt zdlouhavý je, či není. Souhlasím s tím, že takový zaměstnanec si takové ukončení pracovního poměru nezaslouží.

Re:

18.11.2014 - 13:24 Eduard Šimánek
Problém je pravděpodobně v tom, že se často stává, že příčinou pozitivního výsledku dechové zkoušky mohou být léky nebo např. nerozpoznaná nebo nevhodně léčená cukrovka, kdy může mít zaměstnanec aceton v dechu, přičemž některé testery tento zaznamenávají. Pokud toto použije a prokáže zaměstnanec při své obhajobě a chybí-li vyšetření krve pro potvrzení pozitivní dechové zkoušky, nikdo již nebude zjišťovat, zda tam "náhodou" nehrál roli i alkohol.

Prokazatelnost

18.11.2014 - 16:14 Vítězslav Rais
Já tedy nevím, ale setkal jsem se i s problémem, kdy vyšetření dělala pouze běžná laboratoř a zpochybnili postupy. Pro účely prokazatelnosti je vhodné mít vyšetření provedené v laboratoři soudního lékařství (snad je název správně). Údajně (dle lékaře) záleží i na tom, jestli je odběr do skleněné nebo do plastové zkumavky. Jinak doporučuji se podívat i do zákona 379/2005 Sb., zejména pak § 16. Teorie je jednoduchá, praxe pak nikoliv.

Ne každý doktor test provede

19.11.2014 - 20:35 Jaroslava Tyrnerová
Nám odmítli na pohotovosti test na drogy udělat. Zaměstnavatel vyslal 2 vedoucí zaměstnance jako svědky s 1 zaměstnancem, který byl podezřelý, že je pod vlivem. Doktoři si je posílali z ordinace do ordinace a teprve po 2,5 hodinách jej na jednom oddělení odebrali. Druhý den nám ředitel oné nemocnice řekl, že on nebude své lékaře nutit, aby tyto testy prováděli, že prioritně slouží záchraně života a že nikde není napsáno, kdo toto může provádět. Tedy slušně nás odeslal kamsi.. Domluvili jsme se tedy s jiným okresem, kde mají tzv. toxikologickou laboratoř. Vedoucí tohoto oddělení je i soudní znalkyně a může, v případě pozitivní zkoušky, dát i doklad, který je soudem akceptovatelný. Vše probíhá tak, že zaměstnavatel doveze "hříšníka" na odběr na centrální příjem dané nemocnice, tam tělní tekutiny odebere lékař ( ne sestra ), dá je do zkumavek, které zapečetí a vloží do trezoru vč. popisu, jaké příznaky odebraný člověk vykazoval. V pracovní dobu laboratoře je provedeno vyšetření ( moč, krev... ) a výsledky poskytnuty zaměstnavateli vč. faktury za provedené úkony. Takže ne každá nemocnice toto provádí, nikde to není stanovené, že musí.. Je dobré si toto dopředu tedy domluvit s daným zdravotnickým zařízením, Toxikologické laboratoře v ČR jsou, takže by to problém být neměl.

Dobrý den

20.10.2020 - 20:59 David Tluštík
Dobrý den měl bych dotaz měl jsem pozitivní test na drogy které sem užil o víkendu bylo to ve středu co bych chtěl může dostal pokutu a vyhozav zároveň děkuji za odpověď

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail