Požární ochrana – základní povinnosti

Semináře, kurzy

Jaké jsou základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob (nejen) po novele zákona o požární ochraně? 

 

Datum konání
25.01.2018 - 25.01.2018
Místo konání
Hotel Prometheus, Hudcova 367/78, Brno
Pořadatel

Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

Chcete získat aktuální přehled o povinnostech právnických a podnikajících fyzických osob vyplývajících z předpisů o požární ochraně.

Hledáte seminář s praktickými příklady porušování povinností na úseku požární ochrany.

Se chcete zorientovat v základních právních předpisech v oblasti požární ochrany.

Umět dokladovat plnění povinností pro případnou kontrolu nebo vznik mimořádné události.

Chcete se orientovat i v širších souvislostech.

 

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

Mít přehled o povinnostech právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany.

Znát, na čem závisí stanovení rozsahu povinností na úseku požární ochrany.

Vědět, jak tyto povinnosti úspěšně aplikovat v praxi.

Znát, jaký je postup při začleňování do kategorie činností.

Vědět, kdo může zajistit plnění povinností požadovaných předpisy o požární ochraně.

Mít přehled o požadované dokumentaci v oblasti požární ochrany.

 

Komu je seminář určen

Zástupcům všech organizací bez ohledu na provozovanou činnost.

Podnikajícím fyzickým osobám.

Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Všem osobám zajišťujícím i dílčí povinnosti v oblasti PO.

Preventistům, technikům i osobám odborně způsobilým v PO.

Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Technikům BOZP, manažerům BOZP, auditorům.

Členům odborových organizací a rad zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

 

Co se na tomto semináři naučíte

Znát aktuální stav legislativy v oblasti požární ochrany.

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí – kategorie činností, způsob provedení.

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob.

Stanovení rozsahu povinností.

Přehled o druzích dokumentace požární ochrany.

Obsah předepsané dokumentace požární ochrany.

Způsob vedení dokumentace požární ochrany.

Základní informace týkající se přenosných hasicích přístrojů a požárně bezpečnostního zařízení.

Vytváření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce.

Způsob provádění pravidelných kontrol – preventivních požárních prohlídek.

Zřízení preventivních požárních hlídek.

Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně.

Odborná způsobilost osob zajišťujících plnění povinností požadovaných předpisy o požární ochraně.

Výkon státního požárního dozoru – kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, druhy kontrol, jejich průběh.

Dotazy a diskuze.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail