Požární nebezpečí při skladování zemědělských produktů, rozbor rizik a navržení podmínek k zajištění požární bezpečnosti

V České republice byly konány experimenty se samovznícením a hořením zemědělských materiálů ve VÚZT Praha do r. 1985, které prokázaly možnost řízení mikroklimatu ve skladovacích prostorách pro seno a další zemědělské produkty. Současná legislativa stanovuje povinnosti na úseku požární ochrany v této oblasti obecně; předpokládá se využití výsledků úkolu jako podklad k dopracování vyhlášky shrnující požadavky požární bezpečnosti. Cílem řešení je zpracování podkladů pro podmínky požární bezpečnosti hlavních skladovaných zemědělských materiálů a příprava podkladů pro sjednocení legislativy České republiky a Evropské unie v oblasti kategorizace zemědělských materiálů, sklizňových a skladovacích podmínek, řízení skladovacího procesu z hlediska možného požárního nebezpečí.

Kód RN20002001005
Manažer projektu
Jaroslav Vrzal
Typ projektu
granty - ČR
Zařazení projektu dle tématu
požární bezpečnost
,
zemědělství
,
skladování
Zahájení a ukončení projektu
01.03.2000 - 01.12.2001
Klíčová slova (cz)
požáry, nebezpečí, skladování, zemědělství, rizika, požární bezpečnost
Klíčová slova (en)
self-ignition and fire of agricultural materials and products, unification of legislation of the Czech Republic, agriculture, fire, fire protection

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail