Požadavky na výtahy z hlediska požární ochrany

Stavby se podle druhu a potřeby vybavují výtahy určenými pro dopravu osob či osob a nákladů nebo výtahy určenými pouze pro dopravu nákladů. Z hlediska požární ochrany se objekty na základě příslušných projekčních norem vybavují i požárními a evakuačními výtahy.

Úvod

Úvod

Stavby se podle druhu a potřeby vybavují výtahy určenými pro dopravu osob či osob a nákladů nebo výtahy určenými pouze pro dopravu nákladů. Dle umístění v objektu se výtahy dělí na výtahy uvnitř objektu a výtahy vně objektu. V závislosti na rozměrových parametrech mohou být výtahy určeny pro bytové domy, nebytové domy, zdravotnická zařízení apod. Z hlediska požární ochrany se pak objekty na základě příslušných projekčních norem vybavují požárními a evakuačními výtahy

Základní rozdíl mezi běžnými výtahy a výtahy požárními nebo evakuačními je v tom, že výtahy požární či evakuační musí být při požáru po požadovanou dobu funkční a naopak běžné výtahy musí být při požáru vyřazeny z provozu s tím, že pouze dokončí již započatou jízdu do nejbližší stanice. Zároveň je nutné podotknout, že zatím co v našich předpisech a normách jsou zavedeny termíny „evakuační výtah“ a „požární výtah“, v evropských normách a předpisech je zaveden pouze termín „požární výtah“.

Na výtahy je kladena řada bezpečnostních požadavků, mimo jiné i z hlediska požární ochrany, a to na základě příslušných předpisů a norem. Požadavky na výtahy vyplývají především z účelu, kterému má daný výtah sloužit, což úzce souvisí i s druhem objektu, ve kterém je výtah umístěn. Obecně lze tyto požadavky rozdělit na požadavky vztahující se na vlastní konstrukci výtahů a na požadavky vztahující se na části stavby související s funkcí a umístěním výtahů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail