Požadavky na výběr optimálního pracovního stolu a sedadla pro kancelářskou práci

Tento příspěvek představuje základní charakteristiky, které je vhodné zohledňovat při výběru pracovního stolu a sedadla. Uvedené vychází z terénních šetření a testování sedadel od různých výrobců a z pokusného testování optimálního nastavení pracovního sedadla zkušebními osobami.

Část 1. Kancelářský stůl a židle

Část 1. Kancelářský stůl a židle

Pracovní stůl a sedadlo jsou jedny z nejdůležitějších prvků ovlivňujících zdraví a pracovní pohodu zaměstnanců při práci s výpočetní technikou. Vhodně navržený postup pro výběr kvalitního zařízení umožní efektivní vybavení takovýchto pracovišť. 

V současnosti bohužel na trhu neexistují ideální stoly, které by mohly sloužit běžným kancelářským činnostem. Stůl je vždy vhodný právě a jedině pro konkrétní pracovní činnost. Každá z pracovních činností totiž vyžaduje jiný úhel postavení těla a jeho končetin, a proto by bylo potřeba, aby bylo možné stůl upravovat jak výškově, tak úhlově a to i v kombinaci jednotlivých částí stolu. V souvislosti s tímto se zmiňovala i nepublikovaná výzkumná zpráva, kterou sepsali autoři z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., již v sedmdesátých letech minulého století.

Kancelářská židle

Jedním z nejdůležitějších kusů nábytku v kanceláři je s největší pravděpodobností snadno nastavitelná židle, která respektuje anatomii a individuální potřeby jejího uživatele. A to taková, která bude zároveň účelná a pohodlná pro dlouhodobé sezení. Lidé, kteří většinu času tráví vsedě (v práci, ale i doma), potřebují, aby sedadlo mělo nastavitelnou výšku, poskytovalo anatomicky správnou bederní oporu a mělo nastavitelný sedák i opěrák v celém rozsahu dané postavy, včetně zaoblených hran a přechodů pro snížení kontaktního stresu při styku těla s polstrováním. Nastavení výšky sedáku židle je velmi důležité proto, aby se zabránilo vzniku nepohodlí pro nohy, které je spojeno se statickým držením těla, kompresí zadní strany stehen a pánve sedadlem. Područky jsou žádoucí, ale pouze tehdy, pokud jsou dostatečně nastavitelné [1]. O tomto jsme se zároveň přesvědčili v rámci terénního šetření.

Existuje 10 základních parametrů, které jsou zásadní při hodnocení funkčnosti kancelářské židle. A sice: výška sedáku, hloubka sedáku, výška bederní opěrky, hloubka bederní opěrky, výška loketní opěrky, naklánění sedáku a napětí jeho pružiny, výška opěradla, úhel opěradla a ovládání jeho síly pružiny [2].

Dobře navržená kancelářská židle minimalizuje diskomfort nohou spojený s kompresí na zadní straně stehen a posturální nehybností tím, že má zaoblené hrany na přední straně sedadla, stejně jako dostatečné tlumení pro pevnou oporu nohou/stehen. Některé výzkumy naznačují, že výška sedadla ovlivňuje pohodlí dolních končetin [1]. Například v případě, kdy výška sedáku je příliš velká, pak bude tlačit na zadní stranu stehen [3].

Židle, která je navržena tak, aby se nakláněla/houpala na rozdíl od té pevné, vyvolává neustálé drobné změny v držení těla s malými svalovými korekcemi. U židlí, které podporují kontinuální pasivní pohyb, bylo prokázáno, že snižují otoky dolních končetin [4]. I když podobné reakce těla vyvolává rehabilitační míč, není tato zdravotní a cvičební pomůcka jako plnohodnotná náhrada za židli do kanceláře doporučována [5].

Je důležité, aby měl opěrák zad rovněž bederní opěrku. Tato podpora obnovuje alespoň některé z bederních zakřivení páteře, které jsou v poloze vsedě redukovány. Mnoho židlí má bederní opěrku integrovánu do vlastní zádové opěrky. Aby byla tato podpora skutečně účinná, musí být v příslušném místě, které je na úrovni disku L5. To je zhruba na úrovni nebo mírně pod úrovní pasu lidského těla. Srolovaný ručník nebo tvarovaný polštář může být použit na židlích bez bederní opěrky jako prozatímní nápravné opatření. Tloušťka válce by měla být menší než 5 cm. Výzkum ukazuje, že tlustší výplň způsobuje zvýšenou svalovou aktivitu v dolní části zad [6]. Židle, jejichž sedák a opěrka zad poskytují dostatečnou oporu pánve, rovněž snižují svalovou únavu [7].

Jeden ze způsobů, jak snížit tlakové síly, které působí na bederní meziobratlové ploténky během sedu, je otevřít úhel mezi stehny a trupem. Toho lze dosáhnout buď nakloněním sedáku dopředu, nebo sklopením opěradla vzad. Sklopené opěradlo nejméně o 10 stupňů pomáhá obnovit bederní křivku páteře a také roznáší část hmotnosti trupu směrem do opěradla [8]. Sezení s bederní opěrkou a sklonem opěradla od 110° do 130°, poskytuje nejnižší tlakovou sílu, která působí na meziobratlové ploténky v oblasti beder, stejně jako nejnižší svalové aktivity ve spinální svalovině [9].

Dalším způsobem, jak snížit negativní vliv tělesné hmotnosti na postavení těla vsedě vč. páteře, je použití područek [10]. Ty je třeba umístit ve správné výšce, což je přibližně výška lokte na volně visící paži podél trupu. Židle s područkami, které nejsou nastavitelné, je mnohdy horší než židle bez nich. Pokud jsou pro daného člověka příliš nízko, osoba používající židli má tendenci hrbit se nebo se ohýbat, aby se tělo přizpůsobilo židli a područkám. V případě, že jsou područky příliš vysoké, mohou přimět uživatele židle k vysokému (nepřirozenému) držení rukou a horní části trupu, což vede k bolesti krku a ramen. Područky je rovněž nutné nastavit a dostatečně upravit vůči poloze pracovní plochy tak, aby uživatel zůstal vůči klávesnici v neutrální poloze (a mohl pohodlně psát).

Všechny důležité vlastnosti kancelářské židle, které jsou uvedeny výše, nebudou nikdy ku prospěchu zdraví, komfortu a produktivitě práce, pokud nebude židle vyhovovat svou velikostí a tvarem konkrétnímu uživateli a nebude správně nastavena pro danou činnost a postavu. Je důležité zdůraznit, že by mělo být sedadlo nejen předem z výroby upraveno tak, aby vyhovovalo téměř každému jedinci, ale že každý by si ho měl vhodně nastavit pro svou potřebu sám pravidelně během celého pracovního dne. Nejlépe navržená židle funguje správně pouze tehdy, pokud pracovníci plně využívají její potenciál nastavení. Kromě toho, že by měla být židle vhodně anatomicky navržena, měla by splňovat i estetické požadavky na její design [11]. Toto je však velký nedostatek normově vyráběných židlí, které mohou vyhovovat pouze části populace. Nejčastěji se jedná o populaci mezi 25. a 75. percentilem.

Základní parametry vhodné kancelářské židle, parametry výběru

Mezi základní parametry vhodné kancelářské židle jsou zpravidla řazeny [11] opěrka beder, výška sedadla, hloubka sedáku a loketní opěrka:

  • Opěrka beder. Když lidé špatně sedí, zvyšuje se tlak na meziobratlové ploténky. Bederní opěrka by měla být umístěna asi v úrovni pasu a měla by být pohodlná. Měla by podpírat bederní zakřivení páteře.
  • Nastavení výšky sedadla. Pravidlem je, že výška desky sedáku by měla být přibližně ve stejné vzdálenosti od podlahy jako záhyby na zadní straně kolena. Tato vzdálenost se bude měnit s výškou paty (boty) a vy byste měli být schopni podle toho nastavit výšku židle.
  • Hloubka sedáku. Hloubka by měla odpovídat vzdálenosti podkolenní jamky od hýždí osoby sedící na židli. Změnu hloubky lze u některých typů kancelářských židlí regulovat.
  • Loketní opěrky. Područky by měla být nastavitelné ve třech rovinách. Loketní opěrka by měla podpírat loket a předloktí, když je rameno paže v neutrální poloze. Neutrální poloha v ramenou je vedle trupu. V případě, že područky nevyhovují, je lepší je nemít.

Mezi další funkce, které jsou nezbytné pro ergonomickou kancelářskou židli, patří:

  • Pětibodový podstavec (základ, růžice, hvězda);
  • Pozvolná hrana na přední straně sedáku;
  • Podpůrné odpružení;
  • Prodyšný materiál čalounění.

Samozřejmě, že židle by měly být celkově dobré kvality a nastavení by mělo být intuitivní a rychlé. O tom by kupující měl mít možnost se pokud možno pohodlně a jednoznačně přesvědčit, čehož by si měl být prodávající anebo ještě lépe výrobce vědom.

Níže jsou uvedeny další funkce ke zvážení:

  • Sklon sedáku. Změnou sklonu se sedací úhel mezi stehny a zády otevírá a snižuje tlakové síly na meziobratlové ploténky.
  • Úhel opěráku. Dalším způsobem, jak otevřít úhel mezi stehny a zády je sklopení opěráku vzad, takže se uživatel může opřít o opěradlo židle. Tato pozice je obvykle ne úplně pohodlná pro trvalou práci v této jediné pozici, ale může být použita při čtení materiálu nebo telefonování. Dynamické změny polohy snižují nahromaděný fyziologický a pohybový stres.

Kancelářský stůl

Základní pracovní plochu pro činnosti v rámci kancelářského pracoviště představuje stůl. Ten by měl splňovat mnoho požadavků. Pracovní deska by měla být výškově nastavitelná (obecně jsou doporučovány hodnoty mezi 0,65 až 0,75 m), její rozměry jsou obecně doporučovány v rozměrech alespoň 1,2 x 0,75 m. U pracovního stolu by měl být dostatečný prostor pro nohy. Povrch pracovní desky, stejně jako nábytku, by měl být matný. Pracovní stůl by měl být zároveň barevně sladěn s nábytkem a barvou stěn. Doporučuje se také zapuštěná, vysouvatelná klávesnice [12].

Typické kancelářské stoly jsou vysoké 73,7 cm - 76,2 cm. Kancelářský stůl musí dobře sloužit uživateli k mnoha pracovním činnostem jako je čtení, psaní na papíře, telefonování, práce na PC. Tradiční výška pracovní desky stolu vyhovuje většině lidí. Výjimku tvoří velmi vysocí nebo velmi malí lidé dle Gaussova rozdělení průměrné výšky dospělých osob v populaci [11].

Mnoho druhů modulárního nábytku má nastavitelnou výšku pracovní desky kancelářského stolu. U některých z nich je třeba pro úpravu výšky použít nářadí, což není účelné pro rychlé korekce výšky stolu během různých činností v rámci pracovního dne. Toto lépe umožňují pracovní stanice, které jsou nejvýhodnější pro soustavnou práci na PC.

Další možností pro změnu výšky pracovní plochy je snadno nastavitelný pracovní stůl. Úpravu lze provést buď mechanicky, nebo za pomoci elektroniky. Celá pracovní plocha se všemi součástmi klávesnicí, myší, monitorem, telefonem, papíry a vším ostatním, co je na stole, může být upravena směrem nahoru nebo dolů kdykoliv v průběhu pracovního dne. Další výhodou automaticky nastavitelné výšky stolu je, že umožňuje uživateli počítače snadno zaměnit práci vsedě za práci vestoje. Tomu odpovídá i cena takového zařízení.

Komentáře

Nejen stůl a židle

28.04.2016 - 19:56 Norbert Chalupa
Obyčejná židle a stůl a kolik se toho dá napsat? Pěkně popsané. Mnoho zaměstnavatelů, potažmo i zaměstnanců si neuvědomuje, jak důležité je dobře a správně sedět? Samozřejmě, že to velmi souvisí s psychologií, poněvadž rozumný zaměstnavatel, aby mu zaměstnanec podal správný výkon, potřebuje, aby se zaměstnanec v práci cítil dobře, v pohodě a to nejen u kancelářského stolu, ale při sezení u pracovního místa vůbec. Tudíž mu vytvoří, pokud možno, co nejlepší podmínky. Přestože to zdánlivě nesouvisí, ale maximální důraz je třeba dbát při výběru kvalitní postele na spaní. Toto už zaměstnavatel ovlivnit nemůže, ovšem když se zaměstnanec špatně vyspí z důvodu nevhodné, nekvalitní postele, tak jak se může v práci cítit, byť v perfektní židli a řádně ergonomicky uspořádaném pracovním místě? A dalších xx souvislostí ovlivňujících naši nejen pracovní pohodu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail