Požadavky na pojízdnou zdvihací plošinu

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Máme ve firmě dva samostatné výrobky - montážní pracovní plošinu a manipulátor (vysokozdvižný vozík a traktor s teleskopickým ramenem). Plošina je podle výrobce určena k používání na těchto strojích. Klasicky se nasune na vidle stroje, zajistí a pracovník se zvedne do požadované výšky. Otázka zní: Stává se připojením plošiny k uvedenému stroji ze stroje pojízdná zdvihací plošina? Musí být splněny požadavky dle ČSN EN 280? Tzn. vypracován samostatný návod pro plošinu, školení zaměstnanců na obsluhu plošin, revize celku jako plošiny atd.?

Po prostudování obsahu Vámi zaslaného dotazu sdělujeme, že v případě bezpečného provozu zaměstnavatel-provozovatel vychází z návodu výrobce nebo místního provozního bezpečnostního předpisu.

Dále Vám sdělujeme, že problematika bezpečnosti práce vychází z obecného právního předpisu, kterým je zákoník práce. Souvisejícími právními předpisy v oblasti bezpečnosti práce jsou například zákon č. 309/2006 Sb., dále nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

V zásadě je třeba říci, že zaměstnavatel, dle zákoníku práce, zodpovídá za splnění všech povinností souvisejících s bezpečností práce a bezpečného provozu, tzn. i technických zařízení (montážní pracovní plošiny a manipulátoru).

Pokud se týká odpovědi na otázku: „Stává se připojením plošiny k uvedenému stroji, ze stroje pojízdná zdvihací plošina?“, tak ta je uvedena v ČSN EN 280+A1 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky (Duben 2016), v čl. 1.1 POZNÁMKA.

Dále upozorňujeme, že dle čl. 4 Termíny týkající se částí manipulačních vozíků ČSN ISO 5053 je nutné používat pojem  „vidlice“ nikoliv „vidle“. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail