Požadavky na odborného garanta

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Anna Samková.

V seznamu držitelů akreditací pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti v prevenci rizik jsem našel, že garantem jedné společnosti je člověk, u kterého se domnívám, že není držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro plnění úkolů v prevenci rizik podle § 10 z. č. 309/2006 Sb. Proto se ptám: může být garantem, když není odborně způsobilou osobou v prevenci rizik?

Odpověď na Váš dotaz vyplývá z § 3 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (dále jen „nařízení vlády“), ve kterém se stanoví, že žadatel o akreditaci určí fyzickou osobu, která bude odpovědná za vypracování projektu, který předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí ke schválení. Současně se odbornému garantovi ukládá, že bude odpovědný za dodržování projektu při ověřování odborné způsobilosti zkouškami a za zajištění jejich odborné úrovně. Proto jsou v nařízení vlády stanovena přísnější kritéria pro fyzické osoby, které jsou navrhovány za odborné garanty zkoušek, tj. alespoň střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou a odbornou praxi nejméně v délce 5 let v oboru činnosti, pro který se odborná způsobilost vyžaduje. Podmínka mít osvědčení z odborné způsobilosti nemohla být v tomto nařízení vlády uvedena, protože by podmínku odborné způsobilosti podle zákona nemohl splnit při zahájení udělování akreditací nikdo.

V současné době, kdy tento systém funguje již více než 6 let, Ministerstvo práce a sociálních věcí při posuzování projektů doporučuje jednotlivým žadatelům o udělení akreditace v rámci konzultací vedených s žadateli o akreditace, aby za odborné garanty již navrhovali osoby odborně způsobilé. Při nejbližší novelizaci tohoto právního předpisu bude zvažována i změna tohoto ustanovení ve smyslu ustálené praxe.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail