Povinné veřejné práce nezaměstnaných

Dotaz byl publikován v časopisu Sondy revue č. 4/2012.

Hodně se dnes hovoří o "nucených" veřejných pracích. Může uchazeč o zaměstnání odmítnout na ně nastoupit? Pokud ano, za jakých podmínek?

Zákon o zaměstnanosti stanoví, že pro uchazeče o zaměstnání, který má být umístěn na výkon veřejně prospěšných prací, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, jehož délka pracovní doby činí nejvýše polovinu délky stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákoníku práce a které odpovídá jeho zdravotní způsobilosti. Uplatňuje-li uchazeč o zaměstnání pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinen je doložit lékařským posudkem registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, anebo v případě, že registrujícího poskytovatele zdravotních služeb nemá, posudkem jiného poskytovatele zdravotních služeb. Uchazeč o zaměstnání je za účelem posouzení svého zdravotního stavu a vydání lékařského posudku povinen se na žádost krajské pobočky Úřadu práce podrobit vyšetření u smluvního poskytovatele zdravotních služeb určeného krajskou pobočkou Úřadu práce. Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání; v našem případě když odmítne bez vážného důvodu nastoupit na výkon veřejně prospěšných prací, kde délka pracovní doby činí nejvýše polovinu stanovené týdenní pracovní doby, a který odpovídá jeho zdravotní způsobilosti. Uchazeč o zaměstnání nemůže v takovém případě odmítnout nastoupit na veřejně prospěšné práce, pokud mu v nástupu do zaměstnání nebrání některý z vážných důvodů, které zákon o zaměstnanosti pro své účely vymezuje a které je povinna krajská pobočka Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání uchazeči o zaměstnání zohlednit.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail