Používání služebního automobilu a případný pracovní úraz

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnavatel přidělil vedoucím zaměstnancům osobní automobily k soukromému používání. Tito zaměstnanci je užívají při cestě do zaměstnání, na pracovní cesty a dále k běžnému osobnímu používání. V případě, že se jim při těchto cestách stane dopravní nehoda, při které utrpí zranění nebo zdravotní újmu, lze to kvalifikovat jako pracovní úraz? I když nevznikl v přímé souvislosti s výkonem pracovní činnosti, kterou mají obsaženou v pracovní smlouvě? A pokud například tento zaměstnanec v zimních měsících z tohoto auta odstraňuje námrazu, aby mohl bezpečně řídit, a při této činnosti uklouzne a zraní se, lze toto považovat za pracovní úraz?

Sama skutečnost, že má zaměstnanec přiděleno osobní auto jako určitý benefit od zaměstnavatele, nic neznamená. To je důležité pro daňové předpisy a pro stanovení daně z příjmu dotyčného zaměstnance.

Pro posouzení pracovního/nepracovního úrazu je rozhodující, jakou činnost zaměstnanec s autem právě vykonává. Pokud jede „pouze“ do zaměstnání – pak se jedná o jeho cestu do zaměstnání, při které platí obecná zásada, že úraz na cestě do zaměstnání není úrazem pracovním (úraz by se mohl stát stejně tak i s vlastním osobním autem dotyčného zaměstnance). To platí samozřejmě i pro přípravu auta v zimě, např. odstraňování námrazy apod.

V případě, že je zaměstnanci nařízeno, aby například cestou do zaměstnání někoho přivezl, či aby z domova jel na pracovní cestu, pak je povinností zaměstnavatele podle § 153 zákoníku práce určit zaměstnanci písemně podmínky pracovní cesty, zejména způsob dopravy. V tom případě pak i příprava vozidla je v přímé souvislosti s touto pracovní cestou a veškeré úrazy přitom utrpěné jsou úrazy pracovními.

Autor článku: 

Komentáře

Individuální posouzení

16.03.2015 - 11:47 Radoslav Vlasák
Tuto problematiku opravdu nelze dost dobře paušalizovat - vždycky záleží na posouzení konkrétní situace, zejména pak u pracovních či služebních cest a jejich odlišení od cest do nebo ze zaměstnání. Ono to ostatně platí obecně u posuzování úrazů (pracovních/nepracovních) dost často. Někde (tuším, že v Německu) staví právě úrazy na cestě do nebo ze zaměstnání na roveň úrazům ryze pracovním - takže tyto problémy nejspíš nemají. Má to i tak trochu logiku - pokud by člověk nepracoval, cestu do nebo ze zaměstnání by neabsolvoval a nemohl by při ní tedy utrpět úraz. Obdobné problémy nastávají u podniknutí služební či pracovní cesty hromadným dopravním prostředkem - svého času jsem zaregistroval i logické stanovisko, že pokud k úrazu v takovém případě dojde např. na vlakovém či autobusovém nádraží (a nikoliv až při nástupu do dopravního prostředku či při jízdě v něm nebo při výstupu), jedná se rovněž o pracovní úraz, protože nebýt právě té pracovní či služební cesty, dotyčný zaměstnanec by se na zmíněném nádraží (či zastávce např. MHD) vůbec nepohyboval. Nicméně opět - nelze zevšeobecňovat.

Dobrý den!

17.03.2015 - 08:26 Josef Gajdošík
Dobrý den! Plně s Vámi souhlasím /Někde (tuším, že v Německu) staví právě úrazy na cestě do nebo ze zaměstnání na roveň úrazům ryze pracovním - takže tyto problémy nejspíš nemají/, to že naši "zákonodárci" si dělají normy pro sebe je jasné! Čím složitější, tím lépe. Pěkný den :)

Re:

17.03.2015 - 10:30 Radoslav Vlasák
Až tak kategorický bych zase nebyl - to, co obsahuje naše legislativa, má v mnoha případech tzv. historické souvislosti. Nicméně - obecně je té složitosti a nejednoznačnosti až příliš, mj. i v oblasti BOZP. Dost často to bývá způsobeno především tím, že ačkoliv se tzv. odborná veřejnost shodne na smysluplném řešení toho či onoho problému, legislativci to pojmou - bez potřebné znalosti skutečné praxe - podstatně odlišně. Kdo na to doplácí, je víceméně jasné - jak zaměstnavatel, který má potíže se v nejednoznačné legislativě orientovat, tak zaměstnanec, jehož práva sice "na papíře" jsou, ale domoci se jich bývá někdy takřka neřešitelný problém. A v podstatě i my všichni - právě nejednoznačnost legislativy a její možný několikerý výklad přispívají k neúctě k zákonům a prováděcím předpisům a často i k jejich nerespektování. Ale to už je jiná kapitola...

Slušný a schovávat se za

18.03.2015 - 13:10 Josef Gajdošík
Slušný a schovávat se za "něco", už naštěstí nemusím. My budeme raději vymýšlet a přetvářet dávno vymyšlení...... Pěkný den! :)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail