Používání elektrického nářadí při praktické výuce

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Na základních školách jsem se setkal s dotazy, zda je povoleno při praktické výuce (dříve dílny), aby žák používal elektrické nářadí napájené 230 V, tedy nikoliv pouze bezpečným napětím (vrtačka, ale i např. tavná pistole). Domnívám se, že při splnění požadavků BOZP: kontroly elektrických spotřebičů, dohled nad žáky, návody k použití atd., žádný takový striktní zákaz neexistuje. Vybavení dílen nářadím napájeným bezpečným napětím je značně nákladné a domnívám se, že je provozními parametry zcela mimo realitu.

Elektrické ruční nářadí, a to jak elektromechanické tak elektrotepelné, jehož jmenovité napětí nepřesahuje 250 V jednofázového nebo 400 V třífázového napětí, je konstruováno a zkoušeno dle technických norem tak, aby bylo možné jej používat laiky a mladšími dětmi pod dozorem dospělé osoby. Zbytková rizika, jak elektrická, tak mechanická, jsou snížena na minimum. Normy neberou v úvahu používání nářadí velmi malými dětmi. Při dodržení návodu k používání, obecné bezpečnosti, pravidelných revizí a zkoušek, požadavků školského zákona č. 561/2004 Sb. a jeho prováděcích předpisů, lze elektrické ruční nářadí považovat za bezpečné.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail