Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Zdravotní způsobilost řidiče motorových vozidel je jednou ze základních podmínek bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a je jí věnována pozornost nejenom v ČR, ale i ve všech zemích Evropské Unie (dále jen „EU“) a dalších civilizovaných zemích. V článku se seznámíme s posuzováním zdravotní způsobilosti pro různé skupiny řidičů.

Část 4. B - řízení motorových vozidel jako součást výkonu práce - 2) Posuzování zdravotní způsobilosti řidiče podle § 87a

Část 4. B - řízení motorových vozidel jako součást výkonu práce - 2) Posuzování zdravotní způsobilosti řidiče podle § 87a

Při posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce řidiče podle § 87a se postupuje obdobně jako u řidiče z povolání s tím, že:

 • Řidič je povinen se podrobovat dopravně psychologickému vyšetření, s výjimkou řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy a tato není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.
 • Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti řízení stanoveného motorového vozidla a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.
 • Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému Ministerstvo dopravy udělilo akreditaci. Seznam psychologů zveřejňuje Ministerstvo dopravy na svých webových stránkách.
 • Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťují vlohy a schopnosti řidiče řídit motorové vozidlo, které ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu představuje zvýšené riziko buď z hlediska jízdních vlastností nebo s ohledem na dopravu většího počtu osob.
 • Dopravně psychologickým vyšetřením není zjišťován zdravotní stav řidiče, ale jsou zjišťovány jeho schopnosti a charakterové vlastnosti, které přímo ovlivňují bezpečnost silničního provozu, např. reakční doby, doby udržení pozornosti, unavitelnost nebo agresivita. Dopravně psychologické vyšetření není součástí zdravotních služeb a jeho provádění není podmíněno odbornou kvalifikací zdravotnického pracovníka.
 • Výsledek dopravně psychologického vyšetření nemůže přímo ovlivnit závěr lékařského posudku vydaný jako výsledek posudkové činnosti, neboť 

  • podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona o zdravotních službách je účelem posudkové péče zjistit,

   • zda nebude stabilizovaný zdravotní stav pacienta negativně ovlivněn nároky, které na něho klade výkon práce, služby, povolání nebo jiných činností v konkrétních podmínkách, nebo
   • zda zdravotní stav pacienta je v souladu s předpoklady nebo požadavky stanovenými pro výkon práce, služby, povolání, jiných činností nebo pro jiné účely.
 • Dopravně psychologického vyšetření v písemné formě je podkladem k vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti řidiče podle § 87a.
 • V případě, že podle závěru dopravně psychologického vyšetření není řidič vhodný jako řidič podle § 87a, je před vydáním lékařského posudku nezbytné cíleným odborným vyšetřením (psychiatrické vyšetření, popř. vyšetření klinickým psychologem) vyloučit nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel podle přílohy č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti řidičů. Pokud se podezření na nemoc vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel nepotvrdí, nelze v daném případě vydat pro takové podezření lékařský posudek s negativním závěrem.
 • Takto nastaveným postupem je hodnota dopravně psychologického vyšetření do značné míry znehodnocena, neboť neprokáže-li se zdravotní důvod pro vydání lékařského posudku s negativním závěrem, má lékař možnost vydat toliko lékařský posudek s kladným závěrem. Samotná existence rizik prokázaných dopravně psychologickým vyšetřením, pro něž není medicínské opodstatnění, ale které současně jsou s to zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost silničního provozu, vydání lékařského posudku s kladným závěrem nebrání, resp. je pro jeho vydání zcela bezpředmětná. Zároveň je nutné upozornit na skutečnost, že lékař, který posudek vydává, nemá s ohledem na povinnou mlčenlivost zdravotnických pracovníků, jakoukoli možnost s informacemi o negativním dopravně psychologickém vyšetření kohokoli seznámit bez souhlasu posuzovaného řidiče.
 • Jedná se o vadu, která v zákoně přetrvala i přesto, že § 87a zákona o silničním provozu byl opakovaně dotčen novelou.

Autor článku: 

Komentáře

oprava

23.09.2014 - 10:08 Lukáš Čech
Dobrý den, díky za hezký článek. Pouze bych upozornil na špatně uvedenou četnost per. prohlídek v části 5. B - řízení motorových vozidel jako součást výkonu práce - 3) Posuzování zdravotní způsobilosti řidiče referenta U ohrožení zdraví podle bodu 5 části II přílohy č. 2 vyhlášky o pracovnělékařských službách je periodická s frekvencí jednou za 4 roky a po dovršení 50 let jednou za 2 roky.

Re: oprava

23.09.2014 - 11:33 Vladimír Jindra
v článku je to správně, vizte vyhl. č. 79/2013 - §11 odst. 4 písm. b ... a následně příloha, kde je uvedena rozdílná periodicita tak jak je v článku ...

Re: oprava

23.09.2014 - 12:29 Lukáš Čech
a omlouvám se, chyba na mé straně. Díky

Re: oprava

23.09.2014 - 12:47 Lukáš Čech
Pořád mi ovšem vrtá hlavou, jak může být uvedeno v článku, že: Řidič referent je povinen podrobit se pracovnělékařským prohlídkám v režimu stanoveném vyhláškou o pracovnělékařských službách periodické s frekvencí jednou za 6 let a po dovršení 50 let jednou za 4 roky. Pokud má autorka za to, že řidič "referent" je v kategorii 1 (dle schválené kategorizace prací), tak je to samozřejmě pravda. Může být ale také řidič "referent" zařazen dle faktorů prac. podmínek v kategorii 2, 2R, 3, 4, kde pak četnost neodpovídá.

Re: oprava

25.09.2014 - 09:52 Radovan Holy
Pravdu nemáte. Řidič firemního vozidla (např. do 50 let), který je zařazený do kategorie např. 4, bude chodit na prohlídky každý rok (z hlediska posouzení, zda může vykonávat rizikovou práci) a jednou za 6 let, zda může řídit firemní vozidlo. Nejsem znalec, ale aplikuji praxi, že zaměstnanec se podrobuje periodickým prohlídkám v nejkratších termínech, které jsou pro jeho práci stanoveny. Tj. řidič firemního vozidla - "referent" (1 x 6, 1 x 4 roky) a pokud současně např. obsluhuje tlakovou nádobu, tak bude stejně chodit 1 x 4, 1 x 2 roky. Pokud je tento zaměstnanec navíc v kategorii práce např. 4, bude chodit na prohlídku každý rok a při této prohlídce bude posouzen, zda je způsobilý k práci ve vztahu k riziku (kategorii), zda je způsobilý k obsluze TNS a zda je způsobilý k řízení firemního vozidla. Doktorům to nevadí / cenově nastejno. Sloučení rovněž zmírní administrativní zátěž, už tak zbytečně náročnou.

Re: oprava

27.09.2014 - 08:32 Václav Syrový
A to ještě nikdo nevzal v úvahu, když ten řidič ještě s nějakým tím pikapem rozváží obědy důchodcům a tím dělá činnost epidemiologicky závažnou ( § 19 z.č. 258/2000 Sb.,) tak musí mít prohlídku na zdravotní průkaz a periodickou prohlídku, Dříve se periodické prohlídky na činnosti epidemiologicky závažné "dělaly" pouze po horečnatém nebo průjmovitém onemocnění. Nebo nějaká charitativní organizace má nějakou osobní asistentku, nebo pečovatelku masérku atd. která přichází do styku s tělem klienta(pacienta) u něho v bytě a tam jezdí autem, které používá k výkonu své činnosti nebo vozí osoby do místa výkonu práce (spolupracovnice) které vysazuje po cestě a sama jede až k nejvzdálenějšímu klientovi, a pocestě zpět zase spolupracovnice posbírá a doveze někam jinam a tato prohlídka nenahrazuje prohlídku podle ZP a zákona č. 373/2011 Sb.. Pěkný den přeje Syrový.

Skupina " D "

17.10.2019 - 14:56 Petr Tomis
Jak je možné, že plný invalidní důchodce skupiny " C " , pobírá plný invalidní důchod, může řídit autobus, tedy skupinu "D" a vozit lidi ? Na základě lékařského posudku, zřejmě uplaceného .

Občasné řízení řidič amatér při plnění pracovních povinností

11.11.2021 - 09:42 Ivo Wagner
Dobrý den, zajímalo by mě, jaké důsledky má pro zaměstnance řízení vozidla (B do 3,5t) při plnění pracovních úkolů. Jsem zdravotně způsobilý pro amatérské řízení (kategorie 1) ale ne pro řízení jak řidič referent (kategorie 2). Potřebuji řídit v zaměstnání přibližně 4x za rok. Zaměstnavatel automaticky všechny zaměstance řadí do kategorie řidič referent a kategorii občasných amatérských řidičů nevyužívá. Jaké platí omezení pro řízení vlastního nebo firemního vozidla v pracovní době v režimu řidiče amatéra bez referentských zkoušek?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail