Posudkové lékaře mají i úřady práce

Zdroj: 
Na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se v poslední době obracejí lidé, kterým není jasné, jak je to s lékařskou posudkovou službou a kdo vlastně posudek o jejich zdravotním stavu vydá. MPSV k tomu sděluje následující

Na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se v poslední době obracejí lidé, kterým není jasné, jak je to s lékařskou posudkovou službou a kdo vlastně posudek o jejich zdravotním stavu vydá. MPSV k tomu sděluje následující:

Od 1. července 2006 už nerozhodují o přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), ale úřady práce. Změna souvisí s novým zákonem o sociálních službách a jeho doprovodným zákonem, který mění některé další právní normy včetně zákona o zaměstnanosti. Občané, kteří žádají po 1. 7. 2006 o přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné, musí podat žádost na příslušném úřadu práce. Lékař úřadu práce posoudí na základě lékařského vyšetření jejich zdravotní stav a vydá posudek, na jehož základě úřad práce rozhodne, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou či nikoli. O případném odvolání rozhoduje Ministerstvo
práce a sociálních věcí.

Od 1. července 2006 došlo současně s výše uvedenými změnami k reorganizaci posudkové služby sociálního zabezpečení. Od tohoto data přešli někteří posudkoví lékaři z okresních správ sociálního zabezpečení na úřady práce a vznikla lékařská posudková služba úřadů práce. Lékaři úřadů práce (v Praze úřady městských částí) posuzují mimo jiné zdravotní stav i pro účely přiznání dávek státní sociální podpory a sociální péče, což bylo dosud v kompetenci OSSZ.

Pokud chce člověk požádat o určitou dávku sociální péče nebo sociální službu, musí se nejdříve obrátit na obecní úřad. Obec si následně vyžádá od příslušného úřadu práce podle místa trvalého bydliště žadatele posudek o jeho zdravotním stavu, který vypracuje lékař úřadu práce. Poté posoudí zdravotní stav dotyčného a vydá rozhodnutí o jeho zdravotním stavu v rámci příslušné posudkově medicínské kategorie. Na základě výsledku posudku obec rozhodne o žádosti.

O přiznání či nepřiznání dávek státní sociální podpory (SSP) rozhodují přímo úřady práce, v Praze úřady městských částí. Jako podklad jim slouží lékařský posudek. Pokud žadatel s výsledkem řízení nesouhlasí, může se odvolat ke krajskému úřadu, v Praze pak k Magistrátu hl. m. Prahy. Zdravotní stav pro účely tohoto odvolacího řízení posuzuje posudková komise MPSV.

Lékařská posudková služba úřadů práce bude od 1. ledna 2007, kdy nabyde účinnosti nový zákon o sociálních službách, posuzovat zdravotní stav také pro účely přiznání příspěvku na péči. O výši příspěvku rozhodnou na základě posudku obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail