Postřehy z Interprotecu – zaměřeno na ergonomii

Zdroj: 
Na brněnském výstavišti ve dnech 16. – 19. května 2006 probíhá nejvýznamnější veletrh na téma bezpečnosti práce - INTERPROTEC. Kromě prezentací výrobců a prodejců ochranných pomůcek, materiálů a služeb probíhá i bohatý doprovodný program, jehož součástí je i Ergonomie – zdraví a bezpečnost, která se konala 18.5.2006. Tuto, v pořadí již 2. ergonomickou konferenci zde na Interprotecu, pořádá Akademie práce a zdraví ČR, o. p. s. - Národní centrum ergonomie a Česká ergonomická společnost.

Na brněnském výstavišti ve dnech 16. – 19. května 2006 probíhá nejvýznamnější veletrh na téma bezpečnosti práce - INTERPROTEC. Kromě prezentací výrobců a prodejců ochranných pomůcek, materiálů a služeb probíhá i bohatý doprovodný program, jehož součástí je i Ergonomie – zdraví a bezpečnost, která se konala 18.5.2006. Tuto, v pořadí již 2. ergonomickou konferenci zde na Interprotecu, pořádá Akademie práce a zdraví ČR, o. p. s. - Národní centrum ergonomie a Česká ergonomická společnost.

Konferenci zahájila krátkým proslovem Libuše Bělohlávková, členka Rady vlády pro BOZP a ředitelka Akademie práce a zdraví ČR, o. p. s., a seznámila přítomné s programem dnešní konference. Představila RNDr. Stanislava Malého, zástupce ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a představitele České ergonomické společnosti, spoluorganizátora akce. Dále představila Danielu Kubíčkovou z MPSV, členku Poradního výboru Evropské komise pro BOZP, která přednesla první příspěvek na téma Strategie Evropské unie v oblasti BOZP. Poté vystoupila Libuše Bělohlávková a krátce pohovořila na téma Národní politika BOZP a Národní akční program BOZP a o práci Rady vlády pro BOZP. Tímto skončila úvodní část konference a začal I. Blok s názvem Ergonomie v zahraničí.

MUDr. Sylva Gilbertová, CSc. z České ergonomické společnosti, vyzvala studentku Odile Lebon z Francie, aby přítomné seznámila s ergonomií ve Francii a ve frankofonních zemích.

Dále vystoupil Ing. Miroslav Král, člen České ergonomické společnosti, s příspěvkem o českých i zahraničních normách, které se týkají ergonomie. Zahájil II. Blok konference s názvem Vzdělávání v oblasti ergonomie. Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc., člen České ergonomické společnosti, přednesl příspěvek Výuka, výzkum a aplikace v praxi - základ rozvoje ergonomie v ČR. PhDr. Ing. František Podškubka z Vysoké školy umělecko průmyslové (VŠUP) v Praze kromě své prezentace, která se týkala výuky ergonomie na Vysoké škole umělecko průmyslové, účastníky seznámil se studentkou VŠUP Monikou Malátovou, která pracuje na ergonomické studii týkající se kabiny pracovníka jeřábu. Studii a vlastní návrh kabiny jeřábu prezentovala pomocí fotodokumentace. Zdeněk Pudil, další student VŠUP, který se věnuje ergonomii, přednesl příspěvek na téma Zdravotní rizika automobilové dopravy. U výuky ergonomie na Vysoké škole umělecko průmyslové zůstalo i během přednášky Mgr. Tomáše Fassatiho z Muzea umění a designu v Benešově. Poté Libuše Bělohlávková seznámila s materiálem Ergonomie na pracovištích, který byl k vidění také na stánku Czech Protect (sdružení, které kromě výrobců a dovozců osobních ochranných prostředků, technologií a produktů zajišťujících ochranu osob a majetku sdružuje i odborné instituce jako například Akademie práce a zdraví ČR, VÚBP, IVBP, ROVS) a pozvala na další akce z oblasti ergonomie.

III. Blok s názvem Uplatnění ergonomie v praxi začal prezentací MUDr. Sylvy Gilbertové Onemocnění horních končetin z přetížení zahrnující syndromy z přetížení, onemocnění krční páteře, RSI syndrom – jedná se o důsledek pracovní zátěže, která je způsobena opakovanou činností. Dále vystoupil RNDr. Vladimír Šedivý, CSc. z Lesnické fakulty Mendělovy univerzity v Brně, který svůj příspěvek věnoval ergonomii počítačových pracovišť. Třetí blok zakončil MUDr. Vladimír Bohmer ze Slovenska zastupující firmu PROERGO přednáškou na téma dynamické sezení.

Poté začala panelová diskuse.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail