Postřehy z Interprotecu - zaměřeno na Bezpečný podnik 2006

Zdroj: 
Na brněnském výstavišti ve dnech 16. – 19. května 2006 probíhá nejvýznamnější veletrh na téma bezpečnosti práce - INTERPROTEC. Mezi vystavovateli jsou zastoupeny významné podniky v oboru ochrany zdraví při práci jak z Česka, tak ze zahraničí. Vedle výrobců a prodejců ochranných pomůcek, materiálů a služeb se proto na brněnském výstavišti představují nejdůležitější instituce, které se bezpečností práce v České republice zabývají. Stejně jako loni patří k zajímavým expozicím společná prezentace sdružení Czech Protect. Probíhá i zajímavý doprovodný program.

Na brněnském výstavišti ve dnech 16. – 19. května 2006 probíhá nejvýznamnější veletrh na téma bezpečnosti práce - INTERPROTEC. Mezi vystavovateli jsou zastoupeny významné podniky v oboru ochrany zdraví při práci jak z Česka, tak ze zahraničí. Vedle výrobců a prodejců ochranných pomůcek, materiálů a služeb se proto na brněnském výstavišti představují nejdůležitější instituce, které se bezpečností práce v České republice zabývají. Stejně jako loni patří k zajímavým expozicím společná prezentace sdružení Czech Protect. Pod tímto názvem je sdruženo mnoho firem a organizací: zde na Interprotecu se prezentuje například Rožnovský vzdělávací servis, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Akademie práce a zdraví ČR, Institut výchovy bezpečnosti práce, Státní úřad inspekce práce. Veletrh INTERPROTEC probíhá společně s mezinárodním veletrhem požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET a s veletrhy konající se pod hlavičkou TOP Technology Brno 2006. Vystavovatelé těchto veletrhů patří mezi největší odběratele pomůcek a služeb spojených s bezpečností práce: FOND-EX (slévárenství), WELDING (svařování), PLASTEX (plasty, pryže), FINTECH (povrchové úpravy).

Jako doprovodný program k veletrhu Interprotec probíhalo dne 16.5.2006 dopoledne Slavnostní předání osvědčení Bezpečný podnik. Akci zahájila Kateřina Beránková, tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí a uvedla ministra práce a sociálních věcí Ing. Zdeňka Škromacha, který přednesl krátký projev. Také předával spolu s Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem, generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce, osvědčení společnostem, které splnily podmínky programu Bezpečný podnik. Ocenění se již týká 48 podniků, což představuje 55 tis. zaměstnanců. Na letošním Interprotecu převzaly ocenění následující podniky:

VOKD, a. s., stavební společnost
Vesuvius Solar Crucible, s. r. o., zabývá se výrobou forem pro odlévání křemíkových polotovarů pro solární panely
MP Krásno, a. s., výrobci masa a masných výrobků v ČR
Česká rafinérská, a. s., největší zpracovatel ropy a výrobce ropných produktů v ČR
Pražská teplárenská, a. s., teplárenská společnost
Energotrans, a. s., výroba a rozvod tepla a výroba elektrické energie
Biocel Paskov, a. s., výroba buničiny
Spolana, a. s., jedou nejvýznamnějších chemických společností v rámci českého průmyslu
Plzeňská teplárenská, a. s. – výrobce a dodavatel tepla.

Některé společnosti získaly toto ocenění poprvé, jiní tyto náročné požadavky na BOZP splňují již několik let a ocenění získaly poněkolikáté.

Dalším významným hostem tohoto programu byl JUDr. Petr Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí, který v krátké přednášce zhodnotil vývoj BOZP za poslední období. Upozornil na nutnost zpracovat vnitřní předpisy v podnicích, hlavně z důvodu značné liberalizace platné právní úpravy. Ocenění Bezpečný podnik by mělo být motivací pro zaměstnavatele i zaměstnance udržet takový stav v podnicích, při kterém ocenění dostali. Význam tohoto ocenění je nedoceněn, řekl Šimerka. Výmluvy některých, že nelze dosáhnout takové úrovně BOZP jako u oceněných podniků, svědčí o tom, že se nesnaží nebo chtějí šetřit na nepravém místě. Není to jen záležitost firmy, ale i veřejným zájmem. Někteří zaměstnavatelé nechtějí investovat do prostředků, které vedou k ochraně zdraví, ale přitom si neuvědomují, že například pracovní úraz přijde při odškodňování na daleko více peněz, nemluvě o ceně lidského zdraví a života vůbec. Dále náměstek Šimerka pohovořil o připravovaných zákonech, zejména zákoníku práce, který vetoval prezident a Poslanecká sněmovna ho bude znova projednávat. V loňském roce došlo k přijetí zákona o inspekci práce. Náplní činnosti SÚIP a OIP je nyní dohled nad dodržováním všech pracovněprávních předpisů, oblast BOZP zůstala pouze jako součást jejich činnosti. Na závěr poděkoval všem oceněným.

Dále vystoupil Ing. Michal Kleinhampl, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj s příspěvkem s názvem BOZP jako součást řízení podniku. Uvedl, že součástí hodnocení podniku by mělo být i kritérium výskytu krizových událostí. BOZP je prostředkem dosažení vyšší efektivnosti řízení, řekl.

Další doprovodný program Aktuální témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se konal odpoledne a zahájil ho JUDr. Petr Šimerka. Dále pohovořil Mgr. Ing. Rudolf Hahn na téma Zákon o inspekci práce. Program zakončil Ing. Vladimír Janoušek, CSc. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce na téma Úrazové pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a zákon o úrazovém pojištění.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail