Postoje Rady - 2010

Postoje Rady jsou součástí postupu spolurozhodování. V rámci tohoto legislativního postupu Komise předkládá návrhy právních předpisů Evropského parlamentu a Rady. Rada přijímá postoj v prvním čtení.

V prvním čtení Rada, jež rozhoduje na návrh Komise a poté stanoviska Parlamentu, přijímá společný postoj.
Tento společný postoj je ve druhém čtení předložen Evropskému parlamentu. Ten může:

  • Schválit společný postoj: V souladu se svým společným postojem Rada definitivně přijímá příslušný akt.
  • Nevyjádřit se: Rada přijímá příslušný akt.
  • Naznačit, že zamýšlí odmítnout společný postoj: Rada, jež je o tomto záměru okamžitě informována, může svolat Dohodovací výbor, aby upřesnila svůj postoj. Pokud Evropský parlament odmítnutí společného postoje potvrdí, návrh aktu není přijat.
  • Navrhnout pozměňovací návrhy ke společnému postoji
Číslo CELEX Název

Oznámení č.

2010AG0015 Postoj Rady (EU) č. 15/2010 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Přijatý Radou dne 13. září 2010 (1) 2010/C 282 E/01
 2010AG0014 Postoj Rady (EU) č. 14/2010 v prvním čtení k přijetí směrice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Přijato Radou dne 13. září 2010 2010/C 275 E/01
52010AG0013
Postoj Rady (EU) č. 13/2010 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti. Přijato Radou dne 26. července 2010  2010/C 253 E/01
52010AG0012 Postoj Rady (EU) č. 12/2010 v prvním čtení k přijetí směrnice evropského parlamentu a rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Přijato Radou dne 3. června 2010 (1) 2010/C 203 E/02
52010AG0011 Postoj Rady (EU) č. 11/2010 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy. Přijato Radou dne 10. května 2010 (1) 2010/C 203 E/01
52010AG0010 Postoj Rady (EU) č. 10/2010 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov
Přijato Radou dne 14. dubna 2010
2010/C 123 E/04

52010AG0009   Postoj Rady (EU) č. 9/2010 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku
Přijato Radou dne 14. dubna 2010 (1)
2010/C 123 E/03
52010AG0008 Postoj Rady (EU) č. 8/2010 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS
Přijato Radou dne 8. března 2010 
  2010/C 123 E/02
52010AG0007 Postoj Rady (EU) č. 7/2010 v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud jde o zrušení financování některých akcí Společenství a o změnu limitu jejich financování
Přijato Radou dne 25. února 2010
   2010/C 123 E/01
52010AG0006 Postoj Rady (EU) č. 6/2010 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách o změně nařízení (ES) č. 1331/2008 a o zrušení nařízení (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001
Přijato Radou dne 15. března 2010 (1)
 2010/C 122 E/03
52010AG0005 Postoj Rady (EU) č. 5/2010 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004
Přijato Radou dne 11. března 2010 (1)
 2010/C 122 E/02
 52010AG0004  Postoj Rady (EU) č. 4/2010 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
Přijato Radou dne 11. března 2010 (1)
 2010/C 122 E/01
52010AG0003 Postoj Rady (EU) č. 3/2010 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)
Přijato Radou dne 1. března 2010 (1)
  2010/C 114 E/02
 52010AG0002  Postoj Rady (EU) č. 2/2010 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu
Přijato Radou dne 22. února 2010 (1)
 2010/C 114 E/01
 52010AG0001 Postoj Rady (EU) č. 1/2010 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)
Přijato Radou dne 15. února 2010 (1)
 2010/C 107 E/01
     
     
     
     
     
     

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail