Poskytování bezpečnostních přestávek

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Mám dotaz z oblasti bezpečnostních přestávek v práci - riziko hluku. Směna trvá od 6.00 do 14.00 hod., rozpis přestávek je stanoven: 8.00-8.15 = 10.15-10.30 = 11.50-12.10. Z takto poskytnutých přestávek se nezapočítává do pracovní doby 30 minut. Můžeme u zaměstnance, který přijde na směnu již od 5.00 hod. a pracuje do 14.00 hod. použít uvedený rozpis přestávek nebo musí být přestávky poskytnuty o hodinu dříve?

Problematiku poskytování bezpečnostních přestávek při práci v hluku řeší velice srozumitelně a vyčerpávajícím způsobem ustanovení § 9 odst. 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací. Toto ustanovení zní takto, cituji:

Bezpečnostní přestávka se uplatní tehdy, pokud je práce vykonávána v expozici hluku překračujícímu přípustný expoziční limit. První přestávka v trvání nejméně 15 minut se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce. Následné přestávky v trvání nejméně 10 minut se zařazují nejpozději po dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. Po dobu bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný expoziční limit.

Je tedy zřejmé, že stanovení bezpečnostních přestávek se odvíjí od začátku výkonu práce v expozici hluku. Nelze je stanovit pevnými časy platnými pro různé začátky výkonu práce. Bude-li tedy zaměstnanec začínat výkon práce v 5:00 hod., první bezpečnostní přestávku bude mít v 7:00 hod. v trvání minimálně 15 minut a dále vždy po 2 hodinách práce v trvání nejméně 10 minut.

S bezpečnostními přestávkami souvisí také ustanovení § 89 zákoníku práce, podle kterého se zaměstnanci, který má při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávky, započítávají tyto přestávky do pracovní doby. Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítává se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.

Autor článku: 

Komentáře

přesčas při práci v riziku?

12.11.2013 - 09:20 Petr Balaš
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda tento případ nenaráži na problematiku práce přesčas na rizikovém pracovišti. Kategorizaci práce máme přece provedou pro určitý snímek pracovní doby, když pracovní dobu prodloužím již nemusí odpovídat kategorizaci v souvislosti na dobu expozice a hodnotu působících rizikových faktorů. Petr Balaš

Re: přesčas při práci v riziku?

27.01.2014 - 16:07 Eduard Šimánek
Dobrý dotaz. Toto bude závislé na skutečných podmínkách výkonu prací. Hodnocení fkatorů pracovních podmínek má vždy proběhnout v charakteristické směně. Za charakteristickou směnu se pokládá směna, která probíhá za obvyklých provozních podmínek, při níž doba výkonu práce s jednotlivými rozhodujícími faktory v daném časovém úseku odpovídá celoročně nebo v rozhodujícím období skutečné míře zátěže těmto faktorům. Lze tedy konstatovat, že pokud míra práce přesčas již nevyhoví výše uvedené definici, měl být proveden přepočet expozice relevantním rizikovým faktorům, resp. v dotčeném rozsahu zopakovány procesy identifikace nebezpečí a zhodnocení rizik. Viz § 2 nařízení vlády č. 432/2003 Sb.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail