Zdvihací zařízení

6 příspěvků / 0 nový
Poslední
#1

Zdvihací zařízení

20. Červen 2013 - 11:00 L. Kvasnička

Dobrý den. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o pomoc. Ve firmě provozujeme několik skupin vyhrazených technických zařízení zdvihacích, ale i jiných zdvihacích zařízení. Od výtahů, přes jeřáby, zdvihací plošiny až po stavební vrátky a hydraulické ruky.

K většině z nich již není k dispozici provozní dokumentace nebo je tato neúplná. Snažím se dohledat nějaký komplexní přehled kontrol, revizí, popř. inspekcí, individuálních vyzkoušení, zvláštních posouzení a dalších povinných kontrolních činností popř. doplněný i o osoby, které jednotlivé činnosti mohou vykonávat, pro jednotlivé skupiny zdvihacích zařízení. Čím víc však do toho zabředávám, tím víc mi přijde problematika složitá a pro "normálního člověka"=rozuměj zaměstnance, který má na starosti spoustu jiných činností. nezvládnutelná. Pokud by někdo z vást takový přehled měl, byl bych moc vděčný za jeho poskytnutí nebo alespoň nasměrování.

Revizní technik mi, bohužel, příliš nepomohl.

Děkuji. LK.

RE: Zdvihací zařízení

20. Červen 2013 - 7:07 Martin S.
Já bych, s dovolením autora, využil téma i k mému dotazu, úzce souvisejícímu s předmětem založeného. Jedná se mi o školení obsluhy vyhrazených technických zařízení, konkrétně jeřábů, ale můžeme to vztáhnout obecně, na všechna vyhrazená zdvihací zařízení. Zástupce odborové organizace, která provedla v naší firmě kontrolu nás informoval o tom, že dnes již může školení provádět prakticky kdokoliv, v souladu se zákoníkem práce, čímž můžeme, jakož to společnost zaměstnávající desítky jeřábníků a vazačů, významně ušetřit. Tj. osobu školitele určí zaměstnavatel a nemusí se jednat o revizního technika ZZ. Naše OZO v prevenci rizik má na to jiný názor a těmto školením se vyhýbá s tím, že má pouze teoretické znalosti problematiky. Bylo by podle Vás v pořádku, aby OZO připravil podklady pro školení (teorii) a školení provedl pouze v této teoretické rovinně - to by byla 1/3 z celku školení a druhou třetinu, tedy praktický zácvik, by provedl vybraný zaměstnanec - jeřábník, s mnoha letou praxí a s trochou komunikačních dovedností? Přičmež by OZO provedl poslední třetinu, tj. ověření získaných znalostí zkušebním testem? Můžeme obsah a rozsah školení stanovit "sami od sebe", bez přihlédnutí k platným normám? Obdobně v případě vazačů? Také děkuji za odpověď. ............ Ještě k tématu autora. Nebojte p. Kvasničko, určitě nejste sám, kdo v této problematice plave. My, defakto, důvěřujeme reviznímu technikovi. Osobně mám však trochu obavy, zda opravdu svou činnost dělá na 100%.

RE: RE: Zdvihací zařízení

19. Červen 2013 - 5:34 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Kvasničko a Martine S., problematika používání jeřábů je velmi složitá. Čím víc pan Kvasnička do problematiky zabředává, tím víc mu to přijde složitější. To je normální. V oblasti BOZP to platí obecně. Někteří drobní živnostníci, zaměstnavatelé vám řeknou, že pokud by věděli z hlediska BOZP to, co se dozví kupř. až později, tak by s činností v takovém rozsahu ani nezačali. Na vaše dotazy musí dát odpověď tzv. systém bezpečné práce (SBP pro vás to jistě nic nového není), který musí být ve firmě, kde se s jeřáby manipuluje vypracován dle ČSN ISO 12 480-1 a dalších předpisů. Zaměstnavatelem musí být určena tzv. pověřená osoba, což je zaměstnanec, který zodpovídá za provoz jeřábů a jedná za zaměstnavatele ve vztahu k používání jeřábů, obecně. Povinností této pověřené osoby je zajistit zpracování tohoto důležitého dokumentu, který stanoví vše ve vztahu k používání jeřábů. A toto bývá kamenem úrazu, poněvadž zde jsou mj. stanovené i požadavky na kvalifikaci obsluh (opravdu určitá školení nemusí provádět revizní technik ZZ), údržbu, kontroly, pracovní postupy, vedení dokumentace atd. V určitých případech supluje v některých požadavcích výrobce jeřábů. Nejsem revizní technik ZZ, ale jestli vám mohu doporučit, tak se pokuste získat (možná ji máte) publikaci Bezpečné používání jeřábů komentář k ČSN ISO 12 480-1 (Chromečka, Uhlíř, Ondříšek, Holinka) z r. 1999, kde je velmi dobře vše popsáno. Rozepisovat dále se nemá smysl, skutečně by vám měl být oporou váš RT jeřábů a myslím, že tato publikace vám v mnohém pomůže. Osobně se vaší OZO nedivím, já osobně bych si na tato školení také netroufl.

RE: RE: Zdvihací zařízení

20. Červen 2013 - 11:00 Antonín Andrýsek
Dobrý den. Podobnou situaci, také neúspěšně, řešíme v oblasti motorových manipulačních vozíků. Dosavadní školitel, oprávněný a certifikovaný instruktor nám tvrdí, že školení musí provádět osoba oprávněná - certifikovaná. Stejný názor má naše OZO. Já však, po vysvětlení známým - jehož OZO má jiný názor, se domnívám, že dle ZP může školení provádět ten, koho určí zaměstnavatel. A je na zodpovědnosti zaměstnavatele, koho určí, zda někoho, kdo tomu vůbec nerozumí nebo nějakého odborníka, i když není certifikovaný, či certifikovaného instruktora. Ale kde je skutečná pravda?

RE: RE: RE: Zdvihací zařízení

20. Červen 2013 - 11:00 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Andrýsku, pravdu máte Vy. Napsáno už tady o tomto bylo mnoho. Stejné je to s obsluhami motorových, řetězových pil, lešenáři atd. Viz http://www.bozpinfo.cz/win/rady/otazky_odpovedi/doprava/skoleni_voziky060428.html

Možná to chce se ještě poptat

31. Červenec 2020 - 15:55 Tomas Dney
Možná to chce se ještě poptat zde: https://machinerymovers.cz/sluzby/stehovani-stroju/ ? možná ti poradí? :))

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail