Vedení praktikantů

2 příspěvky / 0 nový
Poslední
#1

Vedení praktikantů

30. Březen 2016 - 18:50 Tomáš Kratochvíl

Dobrý den,

v naší firmě se pohybuje několik mladistvých praktikantů. Někteří na DPP a někteří mají pouze dán prostor pro vypracování své SOČ práce.

Je nutné formálně řešit pověření některého ze stálých pracovníků dohledem nad praktikanty? Musí jít o dohled, nebo dozor? Jaká dokumentace je potřebná?

Jde především o práci u PC, pájení a ruční obrábění.

RE: Vedení praktikantů

30. Březen 2016 - 18:50 Vít Hofman
Co se týče osob, které nejsou zaměstnanci, platí ustanovení odst. (5), § 101, Zákoníku práce, tj. cituji: "Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích." Jak tuto povinnost splníte, je čistě na Vás. Druhou skupinou jsou zaměstnanci na DPP. Zde se již uplatní zejména ustanovení písm. f), odst. (1), § 103, Zákoníku práce, cituji: "Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů32), zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště," a dále, dle ustanovení odst. (2), § 103, cituji: "Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování." Samozřejmě platí i další požadavky prevence rizik, jako např. zajištění zdravotní způsobilosti, zajištění první pomoci, poskytování OOPP a některé další. Co se týče pověření některého ze stálých pracovníků. Dle mého názoru toto pověření není zcela nutné. Vycházejme z ustanovení odst. (2), § 101, Zákoníku práce, kde je jasně stanoveno, že za BOZP odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec. Mělo by být tedy pouze zcela zřejmé, pod kterého vedoucího zaměstnance tito zaměstnanci pracující na DPP spadají.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail