Pracovnělékařské prohlídky

4 příspěvky / 0 nový
Poslední
#1

Pracovnělékařské prohlídky

17. Říjen 2015 - 21:45 Markéta Novotná

Dobrý den,

chtěla bych požádat o radu, jak se postupuje v následující situaci.

Máme zaměstnance s několika rizikovými faktory, případně riziky ohrožení zdraví, a to v různých kategoriích rizika, od kterých se odvíjí interval periodických prohlídek (např. biologické činitele - kat. 3, fyzická zátěž - kat. 2, neionizující záření - kat. 3, noční práce - kat. 2). V informačním systému však neevidujeme provedení periodické prohlídky s roční periodou, ale máme vytvořen číselník periodických prohlídek pro každý rizikový faktor s příslušnou periodou. Takže u zaměstnance z příkladu evidujeme zvlášť provedení periodické prohlídky na noční práce, neionizující záření, biologické činitele a fyzickou zátěž. Protože spadají do různých kategorií, mají i různou periodu. Každý rok je prováděna prohlídka na noční práce (ostatní rizikové faktory jsou na žádosti o provedení prohlídky uvedeny pouze pro informaci). Každé 2 roky je prováděna prohlídka na biologické činitele a neionizující záření spolu s prohlídkou na noční práce. A konečně jednou za 5 let dojde k souběhu, kdy jsou provedeny všechny prohlídky zároveň. Je takový postup správný?

Jak by se mělo postupovat v případě, kdy k výše uvedeným rizikům přibývá ještě další a je nutné provést vstupní prohlídku? Má být vstupní prohlídka provedena pouze na nový faktor rizika, tzn. že plánované termíny provedení ostatních prohlídek nejsou dotčeny? Nebo má být vstupní prohlídka provedena na všechna rizika současně, a proto se termíny periodických prohlídek budou odvíjet od termínu vstupní prohlídky.

Děkuji za vysvětlení.

Markéta Novotná

RE: Pracovnělékařské prohlídky

14. Říjen 2015 - 17:09 Tomáš Neugebauer
Nejsem si zcela jist, zda vás dobře chápu. Je myšleno, že jeden konkrétní zaměstnanec vykonává konkrétní práci, při jejímž výkonu se vyskytují vámi uvedené rizikové faktory, které jsou, zcela logicky, zařazeny do různých kategorií a vy tohoto zaměstnance posíláte na pracovnělékařské prohlídky ve lhůtách, které jsou stanoveny pro jednotlivé kategorie extra pro každý rizikový faktor. Pokud je toto pravda, tak je to špatně, neboť práce se zařazuje do nejvyšší dosažené kategorie, tzn. ve vašem případě do kategorie 3. Doporučuji nechat si provést kategorizaci prací odborníkem, který zná, jak má být provedena.

RE: RE: Pracovnělékařské prohlídky

17. Říjen 2015 - 21:45 Markéta Novotná
Dobrý den, děkuji za předchozí reakci, zřejmě nepostupujeme správně, ale nemám argumenty pro našeho bezpečnostního technika. Prosím tedy o radu v konkrétních otázkách: 1) Kategorie práce se přiděluje pouze rizikovým faktorům (např. neionizující záření v kat. 3) nebo i rizikům ohrožení zdraví (např. noční práce v kat. 2)? 2) Pokud má zaměstnanec kombinaci rizikového faktoru neionizující záření v kat. 3 s dvouletou periodou prohlídek a současně riziko ohrožení zdraví noční práce v kat. 2 s roční periodou prohlídek, je možné, aby zaměstnanec šel na prohlídku každý rok s tím, že prohlídka na noční práci je provedena vždy a každý druhý rok se obsah prohlídky rozšíří o vyšetření související s neionizujícím zářením? Takto nyní postupujeme, je to správně? Děkuji, Markéta Novotná

RE: RE: RE: Pracovnělékařské prohlídky

17. Říjen 2015 - 21:45 Tomáš Neugebauer
<p>Vážená paní Novotná, pokusím se Vám objasnit celou problematiku, abyste mohla správně argumentovat.</p> <p>Kategorizace prací musí být provedena pro každou jednotlivou vykonávanou práci, resp. profesi, například zedník, soustružník, kuchař. V&nbsp;rámci ní se provádí začlenění do příslušné kategorie na základě vyhodnocení jednotlivých třinácti stanovených faktorů (hluk, neionizující záření atd.). Faktor, který se nevyskytuje, se nehodnotí. Ostatní se hodnotí podle příslušných právních předpisů a na základě výsledku se zařadí do jedné ze čtyř kategorií. Vykonávaná práce, například zedníka, se zařadí do kategorie podle nejvyšší dosažené kategorie u jednotlivých faktorů (do 3. a 4. kategorie zařazuje hygienická stanice, do 2. a 1. zaměstnavatel [o zařazení do 2. kategorie musí hygienickou stanici informovat]. Začlenění jednotlivých prací do kategorií slouží především k&nbsp;stanovení pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců a k&nbsp;určení měření rizikových faktorů, které musí zaměstnavatel provádět.</p> <p>Při stanovení pracovnělékařských prohlídek, které musí jednotliví zaměstnanci absolvovat, musí zaměstnavatel vycházet především z&nbsp;vyhlášky č. 79/2013 Sb. Z&nbsp;ní mimo jiné vyplývá, jak má postupovat. Nejprve si musí zjistit zda, případně které, jiné právní předpisy stanovují zdravotní kvalifikaci pro výkon práce, kterou jeho zaměstnanci vykonávají. Jedná se například o řidiče motorových vozidel. Dále si musí zjistit, zda mu orgán ochrany veřejného zdraví (hygienická stanice) v&nbsp;rámci zařazení prací do jednotlivých kategorií nestanovil pro výkon některých prací absolvování pracovnělékařských prohlídek u zaměstnanců, kteří ji provádějí. Má-li shromážděny všechny tyto informace, může si stanovit, které, s&nbsp;jakým obsahem a jak často, musí jeho zaměstnanci absolvovat pracovnělékařské prohlídky.</p> <p>U jednotlivého zaměstnance musí zohlednit, zda některý právní předpis stanovuje pracovnělékařské prohlídky pro výkon jeho práce. Pokud ano, musí absolvovat prohlídky v&nbsp;rozsahu a četnosti, jak uvádí právní předpis. Pokud ne, musí se podívat do přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., zda jím vykonávaná práce zde není uvedena. Je-li, postupuje podle požadavků uvedených v&nbsp;příloze (není-li zde stanovena lhůta periodických prohlídek, postupuje podle § 11 odst. 3 uvedené vyhlášky). Není-li v&nbsp;příloze vykonávaná činnost uvedena, postupuje podle § 11 odst. 2 zmíněné vyhlášky. Tedy až v&nbsp;tomto případě je důležité, do které kategorie je zaměstnancem vykonávaná práce zařazena. A aby to nebylo tak jednoduché, tak je ještě potřeba zjistit, zda v&nbsp;rámci kategorizace prací nebyla pro výkon této činnosti hygienickou stanicí stanovena lhůta kratší, než vyplývá z&nbsp;právního předpisu. Pokud ano, musí být dodržena lhůta stanovená orgánem ochrany veřejného zdraví.</p> <p>Činnost jednotlivého zaměstnance může být tak široká, že zahrnuje výkon několika profesí, pro které jsou stanoveny různé pracovnělékařské prohlídky. V&nbsp;tomto případě je nutné, aby tento zaměstnanec absolvoval všechny předepsané prohlídky ve stanovených lhůtách a stanoveném rozsahu. Tzn., že pro tohoto konkrétního zaměstnance musí být sestaven osobní soubor povinných pracovnělékařských prohlídek podle výše uvedeného postupu.</p> <p>Jedná se o poměrně složitou záležitost, kterou by pro vás jako zaměstnavatele měli ve vzájemné spolupráci zajistit odborně způsobilá osoba k&nbsp;zajišťování úkolů v&nbsp;prevenci rizik (dříve technik BOZP) a lékař, který vám poskytuje pracovnělékařské služby.</p>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail