Požární řád

4 příspěvky / 0 nový
Poslední
#1

Požární řád

30. Květen 2016 - 13:12 Lubomír Hubáček

Dobrý den. Měl bych dotaz k požární ochraně. Nevím zda to sem zcela patří, ale zkusím. Předem děkuji za pomoc.

Dle vyhlášky o požární prevenci, musí požární řád mimo jiné obsahovat:

d) stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem,

e) vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení

činnosti.

f) stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob... (a způsob zabezpečení volných únikových cest) - záměrně v závorce, protože mě zajímá spíše první část věty.

------------

Nejprve nám není příliš jasné, jak se liší bod d) od f)? Např. podmínka k zamezení je: "Zákaz kouření"? a podmínka pro bezpečný pobyt je? Od současného zpracovatele v těchto podmínkách máme např.: "Prostor musí být vybaven potřebným množstvím hasebních prostředků". Což nám přijde jako ne úplně v pořádku. Jednak vybavení hasícími přístroji je zcela jasně dané projektovou dokumentací a není dle nás nutno tuto informaci nějak duplikovat do požárního řádu a jednak ta informace uživateli požárního řádu nepřináší nic podstatného. Nehledě na to, že je tam jen obecná formulace "potřebné." Nevíme však, co by se v této části mělo objevovat za opatření.

Mohu poprosit o nějaký praktický příklad, abychom měli, od čeho se odrazit?

..........

Další část dotazu se týká písmene f).

Zahájením, přerušením a ukončením činnosti se zde myslí každodenní procesy. Tj. začátek práce, přestávka v práci, konec práce? Nebo zahájení činnosti ve firmě, ukončení činnosti ve firmě?

Může opatřením být např. provedení kontroly pracoviště a opatřením pro přerušení či ukončení činnosti vypnutí všech el. zařízení?

V našem požárním řádu se objevuje v této části formulace: "Všichni zaměstnanci musejí být seznámeni s návody k obsluze jednotlivých technologických zařízení, bezpečnostními podmínkami...." Toto je přeci jasně daná povinnost ze zákona, skutečně je vhodné, ji znovu duplikovat v požárním řádu?

Moc děkuji za pomoc.

Ptám se zejména proto, že s dodanými dokumenty nejsme vůbec spokojeni.

S pozdravem, Lubomír Hubáček.

RE: Požární řád

13. Květen 2016 - 17:57 Václav Syrový
Dobrý den pane Hubáčku. K řešení dokumentace požární ochrany bych přistoupil od zákona č. 133/85 Sb.. Nejprve bych si důkladně prostudoval název a ustanovení § 4 zákona. "Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (1) Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií a) bez zvýšeného požárního nebezpečí, b) se zvýšeným požárním nebezpečím, c) s vysokým požárním nebezpečím." Zhodnotil bych a posoudil bych zda v daném místě se vůbec dělají nějaké "ČINNOSTI" ve smyslu ustanovení zákona. Jestliže to je chodba tak nevím jaké činnosti na chodbě děláte. Občas tam někdo projde a to je asui tak vše. čili to není nějaká soustavná sytematická a trvalá činnost. Čili podle mne to není potřeba nijak řešit a vypracovávat tam požární řád. A tak bych postupoval ve všech dalších prostorách dané budovy. Pokud máte v nějakém prostoru uskladněné nějaké látky, tak by měly mít "bezpečnostní list" a v tom se dočtete další. Stroje a zařízení musejí mít návod na obsluhu a údržbu a tam je také informací podle mne dostatek. To je podle mne vše. Pokud by Vám tato informace nestačila, tak volejte 723 170 164, nebo pište na : syrovy.bozp @seznam. cz. S pozdravem Syrový.

RE: RE: Požární řád

30. Květen 2016 - 13:12 Lubomír Hubáček
Dobrý den, děkuji za komentář. Jen si nejsem zcela jist, zda jste pochopil mou otázku. Ptám se jen na obsah konkrétní kapitoly požárního řádu, nikoli na členění činností. S pozdravem, L. Hubáček.

RE: RE: RE: Požární řád

30. Květen 2016 - 13:12 Jiří Tilhon
Dobrý den pane Hubáčku, nevím, zda jsem správně pochopil Váš problém, ale z poznámky "záměrně v závorce, protože mne zajímá spíše první část věty" se domnívám, že došlo k drobnému odchýlení od smyslu požární ochrany k bezpečnosti práce. Předně tedy, požární ochrana neposuzuje bezpečnost osob z hlediska ochrany zdraví (zdravá a nezávadná pracovní prostředí, zdraví nepoškozující pracovní prostředky, zdraví nepoškozující pracovní postupy apod.), ale z hlediska požární bezpečnosti. Tj. zda je budova schopna preventivně chránit pracovníky, umožnit jim bezpečné opuštění pracoviště mimo budovu (tj. bez ztráty na životech), zda jsou používané pracovní prostředky a technická zařízení bezpečná (z hlediska možnosti zapříčinit požár), stejně tak prováděné činnosti, apod. Z toho důvodu jsou bod d) a f) rozdílné body. Jeden po Vás chce, abyste ozřejmili, podmínky požární bezpečnosti (charakter budovy, používaných materiálů, zařízení, druhů a charakterů únikových cest aj.) a druhý, abyste stanovili podmínky pracovníkům (že nesmí zastavět prostředky požární ochrany, hlavní vypínače, zneviditelnit informační či signalizační zařízení, že nesmí snížit či znemožnit průchody a stanovené únikové cesty, jak vykonávat činnosti, co nesmí apod.). Mezi ně samozřejmě patří i zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, není-li součástí technologického postupu, ale i ustanovení o tom, že pracovníci musí dodržovat provozní podmínky technických zařízení (stanovených návody, místními provozními bezpečnostními předpisy, technologickými postupy), že únikové cesty musí zůstat trvale volné (za což odpovídá vedoucí zaměstnanec) a musí být označeny směry úniku (je-li to potřebné) a mnohé jiné. Tomu se říká stanovení podmínek požární bezpečnosti (§ 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění) a provádí to osoba odborně způsobilá v požární ochraně. Rozumím Vašemu postěžování, že s dokumenty nejste spokojeni. Ale jejich relevantnost může posoudit jen někdo, kdo se s nimi seznámí a zná Vaše pracovní podmínky. Takto to opravdu nelze provést. Souhlasím s tím, že "obecné" formulace nejsou na místě. Stanovení požární bezpečnosti (stejně tak jako celá požární dokumentace) se píše na konkrétní podmínky, a to dokonce na konkrétní podmínky jednotlivých provozoven jednoho zaměstnavatele, a ne obecně. Nicméně, nelze vytrhovat z kontextu. To, že je vybavení pracovišť hasebními prostředky dáno projektovou dokumentací (požárně bezpečnostní řešení, dříve požární zpráva), to je v pořádku. Ale ve stanovení požární bezpečnosti je vhodné připomenout, že stanovené druhy a typy, vč. rozmístění, nebude nikdo (pracovník, vedoucí pracovník) měnit. Ale rozumím Vašemu postoji a pochybnostem, a zdůrazňuji, že by vyhotovenou dokumentaci musel nezaujatě posoudit někdo jiný (znalý problematiky). Mimo jiné, odborně způsobilá osoba Vám musí dělat školení zaměstnanců i školení vedoucích pracovníků, "takže byste si měli rozumět", měli byste mít v tuto osobu důvěru. Ing. Jiří Tilhon

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail