OSVČ po sté první

7 příspěvků / 0 nový
Poslední
#1

OSVČ po sté první

27. Květen 2013 - 9:31 Jaroslav Krabica

Dobrý den,

znovu řeším OSVČ. Pokud taková OSVČ nemá zaměstnance, co vše musí plnit - sama pro sebe?

Rozumím tomu dobře, že

dle § 12, zákona č. 309/06 Sb., povinnosti stanovené § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a 

dle § 13, zákona č. 309/06 Sb., všechny povinnosti stanovené §§ 101 - 108 ZP? Protože dle tohoto §13 se tam, kde se v ZP píše zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí i OSVČ?

RE: OSVČ po sté první

24. Květen 2013 - 6:12 Tomáš Neugebauer
Pane Krabico, mýlíte se. Na OSVČ se vztahují ustanovení § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb. (§ 12 zákona č. 309/2006 Sb.). Pokud je v těchto uvedených paragrafech uvedeno zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím ve vámi uvedeném případě OSVČ. V žádném případě není možné na základě ustanovení § 13 rozšířit povinnosti OSVČ, jak jste ve svém dotazu uvedl.

RE: RE: OSVČ po sté první

24. Květen 2013 - 8:33 J.Krabica
Zeptám se možná hloupě, jak si potom vyložit např. ust. § 102, odst.3: "... a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší." Měl by tedy OSVČ, na základě tohoto ustanovení, sám sebe zařadit do kategorie (§ 37, zákona o ochraně veřejného zdraví)? ust. § 102, odst.6: "při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.", dle zákona č. 373/2011 Sb., mít písemnou smlouvu s poskytovatelem nemusí, může si tedy vybrat libovolného poskytovatele a s ním např. na základě jednorázové objědnávky toto řešit? Když budu v odst. 6 číst dále: "Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, ... Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení...", měl by tedy OSVČ defakto povinně, dle tohoto ust. zajistit sám sobě školení první pomoci? Děkuji.

RE: RE: RE: OSVČ po sté první

24. Květen 2013 - 11:13 Anonym
<p>OSVČ, která není zaměstnavatelem,&nbsp;musí provést kategorizaci prací na základě ustanovení § 43 zákona č. 258/2000 Sb.</p> <p>Co se týče ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce, tak je nutné přihlédnout k § 12 zákona č. 309/2006 Sb., resp. k závěrečnému textu tohoto paragrafu: "...s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu". Tedy je nutné vyhodnotit, zda potřeba poskytnutí první pomoci je či není významná. Např. u účetní bych toto školení nevyžadoval, avšak u OSVČ lesního dělníka, který kácí stromy a mnohdy osamoceně, tak tam opravdu ano.</p>

RE: RE: RE: RE: OSVČ po sté první

27. Květen 2013 - 9:31 J.Krabica
Děkuji, ten § 43 jsem úplně opomenul. Takže si dovolím malé shrnutí. OSVČ musí: 1) provádět řízení rizik (vyhledávat nebezpečí, hodnotit rizika, přijámat opatření...); 2) zařadit svou činnost do kategorie; 3) vyřešit poskytování první pomoci a školení první pomoci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb; 4) dle bodu 1) a s přihlédnutím k NV. č. 495/01 Sb., zpracovat dokumentaci k OOPP, MČDP, ON a tyto si případně nakoupit a používat; 5) Vést evidenci o svých úrazech, objasňovat příčiny svých úrazů; 6) Kontrolovat stav výrobních a pracovních prostředků (včetně revizí)? A jmenovitě nemusí: - sám sobě zajišťovat školení; - podrobovat se pracovnělékařským prohlídkám; - v případě, že bude působit na pracovišti jiného zaměstnavatele společně se zaměstnanci tohoto zaměstnavatele, tak tohoto zaměstnavatele informovat o rizicích a o přijatých opatřeních; - nepít alkohol při práci; A jak je to s nařízeními vlády.Pokud je např. v § 5, 309 psáno cituji: "Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis." rozumí se tímto předpisem jeden konkrétní nebo jsou to předpisy např. 27, 28/2002, 168/2002, 362/2005 a další.? Tj. OSVČ sám pro sebe např. musí vést knihu jízd a evidenci o bezp. přestávkách? Nebo pokud pracuje ve výšce, např. s použitím OOPP, vztahuje se i na OSVČ ust. přílohy NV. č. 362/05 o školení zaměstnanců? Musí tedy sám sobě zajistit toto školení? A poslední věc... pokud OSVČ výše uvedené bezezbytku a zodpovědně plní a to nejen v praxi, ale i formálně - dokumentací, k čemu mu je toto dobré? Když se stane OSVČ stane úraz a tato OSVČ není nijak pojištěna, pouze zdravotní pojištění, přihlíží se k tomu nějak? Děkuji za případné odpovědi. Doposud jsem se nesetkal s OSVČ, která by chtěla vše zodpovědně plnit. A tak až nyní jsem zjistil, jak jsou mé znalosti z této oblasti mizivé. A naví se mi zdá, že čím víc se problematikou zaobírám, tím větší guláš a více otázek v ní mám.

RE: RE: RE: RE: RE: OSVČ po sté první

24. Květen 2013 - 21:03 Václav Syrový
Dobrý večer pane Krabico. Pokud jde o váš dotaz, nebudu na něj odpovídat, protože to provedl kolega pan Tomáš Neugebauer, v časopise Bezpečnost a hygiena práce č. 5/2013 na stranách 24 - 27. Předplatné a distribuce na telefonu č. 246 040 400, nebo na e- mailové adrese: predplatne@wkcr.cz. Mohu ten časpois vřele doporučit, sám jej odebírám od 1.1.1970. Přeji pěkný den a pěkný víkend. Syrový.

RE: RE: RE: RE: RE: OSVČ po sté první

27. Květen 2013 - 9:31 Tomáš Neugebauer
<p>Co se týká závaznosti jednotlivých nařízení vlády a vyhlášek pro OSVČ, tak jsou pro ni závazná všechna nařízení a vyhlášky, které vyplývají z paragrafů, které jsou pro OSVČ závazné. Tedy nejedná se o jedno konkrétní nařízení vlády, ale o všechna, jež rozvádějí požadavky uvedené v § 5 zákona č. 309/2006 Sb.</p> <p>Současné pojetí BOZP neslouží pouze k zamezení vzniku pracovních úrazů, příp. nemocí z povolání. Její nové pojetí je mnohem širší. Více se můžete dozvědět na stránce: <a href="http://bozppo.vfn.cz/nove_pojeti_bozp.htm">http://bozppo.vfn.cz/nove_pojeti_bozp.htm</a></p>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail