Montérky

13 příspěvků / 0 nový
Poslední
#1

Montérky

26. Září 2013 - 12:22 Novotná

Dobrý den chtela bych se zeptat jak je to tedko pri novem zakoniku prace s udrzbou pracovních odevu musim jako firma i nadale zajistovat jejich prani? po starem to upravoval Zákoník práce (zákon č. 65/1965 v platném znění) uvádí v § 133a, v článku (4): "Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání." Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. uvádí v § 3, článek (4): "Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků." Praní montérek patří mezi údržbu OOPP a je tedy věcí zaměstnavatele. Četnost praní stanoví zaměstnavatel v závislosti na konkrétních podmínkách. Bohuzel jsem zde nenasla kde to resí novy zakonik prace dekuji vam za informace

Vysvětlení pro p. Kunu - 3.

29. Červen 2009 - 8:20 Tomáš Neugebauer
<p>Pojem "mimořádné znečištění" použité v&nbsp;zákoníku práce není již řadu let nikde definován (je nutné, aby každý zaměstnavatel si jej ve svém interním předpise definoval sám). Obecně se však vykládá jako takové znečištění, jež oděv zcela znehodnotí (znečištění je nevratný proces). V&nbsp;tomto případě se poskytuje pracovní oděv jako OOPP, tedy automaticky se u něj předpokládá, že bude znečištěn tak, že bude zcela znehodnocen. Tedy není možné jeho znečištění považovat za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, jak tvrdíte vy.</p>

Vysvětlení pro p. Kunu - 4.

26. Září 2013 - 12:22 Tomáš Neugebauer
<p>Doporučuji nastudovat odbornou literaturu například publikaci "Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných nápojů". Najdete zde podrobné vysvětlení pojmů "mimořádné znečištění", "mimořádné opotřebení", kdy je zaměstnavatel povinen udržovat pracovní oděv v&nbsp;použitelném stavu, kdy to není povinen, ale může to provádět a za jakých podmínek se bude jednat o daňově uznatelný náklad atd. Problematika je mnohem složitější, než ji vy vidíte a špatně by dopadl zaměstnavatel, který by se řídil vaší radou.</p>

RE: Vysvětlení pro p. Kunu - 4.

26. Září 2013 - 12:22 Petr Des
Dobrý den, jednak se omlouvám že reaguji na příspěvek starý 4 roky, ale zajímá mne. Jednak zdůrazňuji, že pan Neugebauer je značně erudovaný v této problematice a zejména jde-li o oopp pro pracovníky nemocnic bych s ním rád někdy hovořil, případně konzultoval. Každopádně k vaší diskuzi mám jedinou připomínku, vrhli jste se do řešení povinností zaměstnavatele a práv zaměstnance,ale nějak mi uniká, že v diskuzi nezaznělo to, že zaměstnanec by měl dbát o svěřené pracovní prostředky a toto lze vztáhnout i OOPP. Nezpochybňuji to, že by zaměstnavatel měl udržovat prostředky v provozuschopném stavu,ale jistá péče zaměstnance je na místě. Řešit co to je částěčně špinavé je problém i s ohledem na druh práce. Na operační sály se vždy vezmete nový OOPP, zatímco míchat maltu můžete v měsíc nepraných montérkách. Pokud jde o náhradu škody zmińovanou panem Kunou, dle mého by se uplatnila, kdyby zaměstnanec poškodil OOPP vědomě - odstřihnutí pásků na obuvi, odtržení kapes, neúměrným opotřebením-chce stejný typ jako kolega a tak funkční poškodil atd. a asi by šla uplatnit i ve vztahu na zdroj znečištění: Tedy pokud malíř ušpiní moterky o barvy je to v pořádku, pokud je ušpiní od mouru a já ho na danou práci se zdrojem mouru nevyslal a v místě výkonu práce nebyl jeho zdroj.........Tedy malíř si v prac. monérkách skládal o víkendu uhlí, uniká mi, proč by toto měl hradit zaměstnavatel. Snad jsem se do toho moc nezamotal, děkuji za případné reakce.

Omluva

26. Červen 2009 - 14:36 Martin Kuna
Měl to být § 3 odst. 1) písm. a).

Vysvětlení pro p. Neugebauera

29. Červen 2009 - 8:20 Martin Kuna
<p>Pokud zaměstnavatel poskytne pracovní oděv jako OOPP, musí stanovit, že práce zaměstnance je taková, při které jsi může (nejde o to, zda-li ho znečistí, jen o možnost znečištění)&nbsp;zněčistit svůj občanský oděv. </p> <p>Povinnost prát OOPP není automatická, zaměstnavatel pere oděv, jen pokud zašpinění odevu může představovat dolší riziko (např. NCHL; v tomto případě zaměstnavatel zajišťuje bezpečnost&nbsp; zaměstnanců a požadovat náhradu škody nemůže), pokud jsou OOPP zašpiněny tak, že mohou být dále použitébez rizika, zaměstnavatel prát oděv samozřejmně nemusí, protože pracovní oděv je použitelný i částečně špinavý.</p> <p>Pokud zaměstnanec poškodí svěřené OOPP a je jedno, jestli tím že je roztrhá, rozbije nebo zašpiní může zaměstnavetel požadovat náhradu škody, jelikož byly roztrhané, rozbité nebo zašpiněné OOPP, které jsou majetkem zaměstnavatele. </p>

RE: Vysvětlení pro p. Neugebauera

29. Červen 2009 - 8:17 Tomáš Neugebauer
<p>Pane Kuno, mám pocit, že jste se minul povoláním. Měl jste být politikem, neboť takovou demagogii hned tak někdo nevymyslí.</p> <p>Jako pracovní oděv poskytovaný jako OOPP mohou být za určitých okolností poskytovány i dámské kalhotky. Myslíte si, že byste se svým tvrzením, že "pracovní oděv je použitelný i částečně špinavý" u žen uspěl?! Zde pochopitelně zaměstnavatel nezajišťuje jejich praní, ale ženám poskytuje prací prášek. Jeho poskytování je pro něj daňově uznatelným nákladem v&nbsp;souladu s&nbsp;platnou legislativou. Navíc co je "částečně špinavý" a co s&nbsp;oděvem, který je již více než částečně špinavý, kdo provádí jeho údržbu, jejíž součástí je i praní? </p>

RE: Montérky

26. Červen 2009 - 9:51 Martin Kuna
<p>Dobrý den,</p> <p>povinnost praní montérek zaměstnavatelem není tuším v žádném předpise stanovena. Pokud pro jakoukoliv údržbu montérek použijete § 104 odst. 4) ZP, znamená to, že zaměstnanec přidělené OOPP poškodil a vy můžete požadovat náhradu škody dle § 250.</p> <p>Pro praní montérek je vhodnější postupovat dle § 5 odst. 3) písm. a) nař. vl. č. 495/2001 Sb., ale opravdu jen v případě, že znečištěné pracovní oděvy mohou představovat další riziko.</p> <p>Pokud se ale nehodí výše uvedené, můžete poskytovat praní pracovního oděvu na základě tvrzení, že zaměstnanci v čistém pracovním oděvu jsou dobrou vizitkou firmy a jedná se tedy o&nbsp;náklady k udržení příjmů&nbsp;dle § 24 zák. 586/1992 Sb..</p>

RE: RE: Montérky - 2.

26. Červen 2009 - 14:36 Tomáš Neugebauer
<p>Neplatí to v&nbsp;případě, že montérky nejsou přidělovány jako OOPP. Musíte rozlišovat, zda jsou montérky přidělovány jako OOPP či nikoliv! Pokud ano, musí zaměstnavatel zajistit jejich udržování v&nbsp;použitelném stavu tedy např. jejich praní, impregnaci či jinou úpravu. Pokud je přiděluje jako pouze pracovní oděv, tuto povinnost nemá.</p> <p>Dále nechápu vaši odvolávku na NV č. 495/2001&nbsp;Sb., kde se odvoláváte na § 5 odst. 3 písm. a). Toto ustanovení vůbec neexistuje.</p>

RE: Montérky

24. Červen 2009 - 10:42 Tomáš Neugebauer
<p>Pokud montérky přidělujete jako osobní ochranné pracovní prostředky, tzn. z důvodu&nbsp;mimořádného opotřebení nebo&nbsp;znečištění oděvu, případně z důvodu plnění ochranné funkce, je vaší povinností udržovat je v použitelném stavu, tzn. zajišťovat praní, zašívání atd. V současné době tato povinnost vyplývá ze zákoníku práce §&nbsp;104 odst. 4.</p> <p>Bližší informace můžete nalézt na stránce <a href="http://bozppo.vfn.cz/OOPP.htm">http://bozppo.vfn.cz/OOPP.htm</a></p>

RE: RE: Montérky - 1.

26. Červen 2009 - 9:50 Tomáš Neugebauer
<p>Pane Kuna, to snad nemyslíte vážně. To co uvádíte je absolutní nesmysl. Mícháte vše dohromady.</p> <p>Z čeho dovozujete, že zaměstnanec, kterému zaměstnavatel zajistil praní montérek, které poskytuje jako OOPP montérky poškodil a zaměstnavatel může požadovat náhradu? Jedná se o&nbsp;běžné opotřebení poskytnutého OOPP, které zabraňuje řádnému používání, a proto je zaměstnavatel povinen zajistit v&nbsp;souladu s §&nbsp;104 odst. 4 zákoníku práce jejich udržování v&nbsp;použitelném stavu. To například znamená jejich praní. OIP i odbory toto běžně kontrolují.</p>

RE: RE: Montérky - 3.

28. Červen 2009 - 22:23 Tomáš Neugebauer
<p> </p><p></p>Vaše poslední poznámka je též zmatečná, neboť řeší daňovou uznatelnost, nikoliv povinnost. Pokud jsou montérky poskytovány jako OOPP, je jejich praní pro zaměstnavatele vždy daňově uznatelným nákladem viz Pokyn Ministerstva financí č. D-300. Též daňově uznatelným nákladem je praní montérek poskytovaných pouze jako pracovní oděv, pokud jsou splněny všechny pokynem stanovené podmínky (vymezení charakteru a podoby oděvu a všech jeho součástí včetně způsobu odlišení od občanského, trvalé a viditelné označení identifikačními znaky zaměstnavatele atd.).

Vysvětlení pro p. Kunu - 2.

29. Červen 2009 - 8:18 Tomáš Neugebauer
<p>Aby vám bylo jasno, jak to má být malé vysvětlení. Zaměstnanec má provádět běžnou denní údržbu. Zaměstnavatel ho musí v&nbsp;rámci přidělení OOPP (to platí i u montérek přidělených jako OOPP) poučit o tom, jakým způsobem ji provádět, a poskytnout mu k&nbsp;tomu potřebné prostředky. V&nbsp;použitelném stavu musí OOPP udržovat zaměstnavatele (to se týká i montérek, jsou-li přidělovány jako OOPP) tzn. u OOPP textilního charakteru se většinou jedná o praní + případně další činnosti. Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít dohodu, že si bude montérky prát sám (pokud je to možné není vyžadována speciální úprava, nebo nejsou znečištěny nebezpečnými látkami, pro které je nutný speciální režim). V&nbsp;tomto případě mu však musí uhradit jemu vzniklé náklady, neboť zaměstnanec pečuje o majetek zaměstnavatele, nikoliv o svůj, například přidělením pracího prášku atd. Zaměstnanec nemusí na tuto dohodu přistoupit a pak je zaměstnavatel povinen zajistit praní jiným způsobem.</p>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail