lékařské prohlídky řidiči

6 příspěvků / 0 nový
Poslední
#1

lékařské prohlídky řidiči

31. Březen 2016 - 9:43 Veronika Kubíčková

Dobrý den,

zaměstnanec má ve smlouvě jako pracovní pozici "řidič sk.B". V jakých intervalech musí na periodické prohlídky k našemu závodnímu lékaři?

A dále po jaké době musí na prohlídku řidiči referentských vozidel sk.B?Každý mi říká něco jiného tak vůbec nevím.

Děkuji moc za odpověď

lékařské prohlídky řidiči

30. Prosinec 2016 - 13:46 tereza Poracká
Dobrý den, asi Vás zklamu, ale periody lékařských prohlídek se dnes již neřídí dle pracovních pozic, ale zejména dle Kategorizace prací, kterou by měl mít zpracován každý zaměstnavatel a která se schvaluje u příslušné Krajské hygienické stanice. Pokud má zaměstnanec v pracovní smlouvě nebo v náplni práce uvedeno řízení vozidla/řidič, nejedná se již o řidiče referenta, ale o řidiče z povolání. Ten se musí účastnit pravidelného ročního školení řidičů z povolání. Lékařské prohlídce jako každý zaměstnanec a dále mu lékař musí vystavit: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 277/2004., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů). V tomto případě řidiči z povolání (nikoliv referenti) chodí na prohlídky 1x za 2 roky do 50 let věku, a poté 1x ročně nad 50 let.

Paní Kubíčková, zapomeňte na

3. Leden 2017 - 9:51 Tomáš Neugebauer
Paní Kubíčková, zapomeňte na řidiče referentských vozidel a na řidiče z povolání. To již patří minulosti. Nenechte se mýlit tím, že tzv. řidič z povolání se musí účastnit pravidelného ročního školení řidičů z povolání. Žádná taková povinnost neexistuje. Školení některých skupin řidičů řeší zákon č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Ustanovení § 46 tohoto zákona požaduje u stanovených skupin řidičů zdokonalování jejich odborné způsobilosti. Tedy nikoliv u všech tzv. řidičů z povolání. Řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovně právním vztahu a u něhož je toto řízení druhem práce sjednané v pracovní smlouvě, je podle zákona č. 361/2000 Sb. (§ 87), povinen podrobit se lékařské prohlídce před zahájením výkonu této činnosti (tedy i v případě, že se nejedná o nového zaměstnance, ale došlo k rozšíření práce sjednané v pracovní smlouvě) a dále do doby dovršení 50 let věku každé 2 roky a po dovršení 50 let věku každoročně. Náklady na tyto zdravotní prohlídky z uvedeného zákona hradí zaměstnavatel (§ 87 odst. 6). Řidič při řízení motorového vozidla nemusí mít doklad o zdravotní způsobilosti u sebe. Řidič, který nemá tuto činnost sjednánu v pracovní smlouvě a též nesplňuje žádnou z dalších podmínek uvedených v § 87 odst. 1 zmíněného zákona (řidič vozidla se zvláštním výstražným světlem modré barvy, popřípadě doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení, řidič, u kterého je řízení vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti, držitelé řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, kteří řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin či podskupin a držitele osvědčení pro učitele řidičů) se musí podrobit lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku (nejpozději však v den dovršení věku) a dále pak každé dva roky. Tyto prohlídky si hradí řidič sám, neboť se nejedná o prohlídky vázané na výkon pracovní činnosti v zaměstnání, ale jejich lhůty platí obecně pro každého řidiče motorového vozidla. Avšak zaměstnavatel, pokud zaměstnanci nad 65 let věku přidělí práci, jejíž součástí je řízení motorového vozidla, musí vědět, že tento zaměstnanec má nejen příslušné řidičské oprávnění, ale i absolvoval lékařskou prohlídku a je k řízení způsobilý (lékařská prohlídka je součástí kvalifikace pro řízení motorového vozidla). Doklad o zdravotní způsobilosti, jehož podobu uvádí příloha č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb. (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), musí mít uvedený řidič při řízení vozidla u sebe. Doklad musí obsahovat všechny uvedené náležitosti. Jedná-li se o řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu ve smyslu § 87 zákona č. 361/2000 Sb. a zároveň dosáhl věku, v kterém musí absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku, je možné o tom vyhotovit jeden dokument, který obsahuje náležitosti pro obě prohlídky (profesní i obecnou). Řidiči, jež jsou držiteli řidičského oprávnění skupin C, C+E, C1+E a řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost opět převyšuje 7 500 kg a skupin D a D+E a podskupiny D1+E, kteří řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění jsou povinni absolvovat i dopravně psychologické vyšetření před zahájením výkonu činnosti (řízení vozidla výše uvedeného) a dále nejdříve šest měsíců před dovršením věku 50 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku. Poté pak každých pět let. Náklady na toto vyšetření u osob v pracovněprávním vztahu hradí zaměstnavatel. Podrobit se tomuto vyšetření nemusí řidič, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu (povinnost vyšetření se též nevztahuje na řidiče vozidla požární ochrany, policie, vězeňské služby, zpravodajských služeb nebo ozbrojených sil ČR).

Vážená paní Kubíčková,

3. Leden 2017 - 9:54 Tomáš Neugebauer
Vážená paní Kubíčková, omlouvám se za zcela nepřehledný text mé odpovědi, který vznikl po odeslání na portál (automatická úprava textu). Mnou odesílaný text byl, zcela logicky, členěn to jednotlivých odstavců, aby byl čitelný.

doplnění otázky

22. Květen 2019 - 8:48 Kamil Pácal
Chtěl jsem se zeptat v souvislosti s dotazem paní Kubíčkové, kdo provede lékařskou prohlídku. Máme pracovníka v kategorii 1 a řídí " ref. vozidlo". Provede LP smluvní lékař zajišťující pracovnělékařské služby a nebo registrující lékař zaměstnance a pro úplnost z jakých konkrétních § zákona a prováděcí vyhlášky mám postupovat. Je mně jasno, že řízení vozidla je činnost riziko ohrožení zdraví. Za odpověď děkuje Kamil Pácal.

Re: doplnění otázky

25. Květen 2019 - 11:46 Tomáš Neugebauer
Pracovnělékařskou prohlídku u zaměstnance, který vykonává práci zařazenou do kategorie 1. a jejíž součástí je řízení motorového vozidla, musí provést lékař, který zaměstnavateli poskytuje pracovnělékařské služby - viz § 54 odst. 2 písm. b).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail