kategorizace prací

9 příspěvků / 0 nový
Poslední
#1

kategorizace prací

26. Březen 2013 - 19:52 marie nováková

Do jaké kategorie patří práce s elektrickým šroubovákem, dá se to označit jako riziková práce. Denně šroubuji přes tisíc šroubů a mam zdravotní. problémy s pravou rukou

RE: RE: RE: kategorizace prací

26. Únor 2013 - 19:39 Tomáš Neugebauer
Vaše poznámka ve vztahu k Bezpečnému podniku je velmi zajímavá. Je zcela nesmyslné, aby v bezpečném podniku nemohla být rizika, jakož i pracovní úrazy. Pokud to někdo ve vaší firmě tvrdí, chybí mu elementární znalosti o BOZP.

RE: RE: kategorizace prací

13. Březen 2013 - 20:29 Anonym
Dobrý den, nechci zakládat nové téma, proto svůj dotaz vložím sem - zajímá mne, jak je to s měřením hodnot rizikových faktorů, při kategorizaci prací, respektive kdy je nutné. Podle zákona 258/2000 Sb. paragrafu 38, jestli to dobře chápu, je třeba při pracích kategorie 2-4 provést měření akreditovanou laboratoří. To by snad nebyl problém u našich objektů, kde spadáme do třetí kategorie (hluk, vibrace, biologický činitel) a kterých je jen pár. Jenže pokud jde o další desítky objektů, tak přichází na řadu další rizikové faktory (i když v kategorii dva) a nedokážu si představit, jak toto řešit po finanční stránce. Díky.

RE: RE: RE: kategorizace prací

13. Březen 2013 - 20:29 Tomáš Neugebauer
<p>Zařazení do jednotlivých kategorií je možné pouze na základě kvalifikovaně zjištěných hodnot, jež jsou určující pro jednotlivé kategorie. Přitom je nutné zohlednit ustanovení § 38 zákona č. 258/2000 Sb.</p> <p>Jedním z cílů kategorizace prací je dosáhnout snížení počtu prací zatížených rizikovými faktory tím, že pro zaměstnavatele bude finančně únosnější zavedení prací s nižší úrovní rizikových faktorů, než financovat preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců a měření rizikových faktorů.</p>

RE: RE: kategorizace prací

26. Březen 2013 - 19:52 Nováková
Vážený pane, děkuji Vám za odpověď. V tom dotazu nejde jenom o moji ruku, nejsem sama, kdo má tento problém . Mě jde o to jak přimět vedení, bezpečáka a ostatní, kdo s tím nají co do činění, aby se zajímali o naše &nbsp;pracovní podmínky a dodržovali příslušná nařízení&nbsp; a vlastně i zákoník práce , z kterého si vybírají jen to co se hodí jim.&nbsp;Někdy se mi zdá, že vedení&nbsp; nařizení o podmínkách ochrany zaměstnanců při práci ani neví, nebo raději ani vědět nechce. Prioritou je neustálá zvyšování norem&nbsp; za jakoukoli cenu. A to jsme poměrně velká firma. Problém pracovních podmínek bývá&nbsp;většinou u &nbsp;malých firem.. Jak už jsem psala, nejsem sama, kdo větší,či menší potíže s rukou, ale každý se bojí ozvat. Buď že přijde o zaměstnání, nebo,že si na něj nadřízení zasednou a bude označen za potížistu a šťourala.

RE: kategorizace prací

25. Únor 2013 - 23:10 Václav Syrový
Dobrý den paní Nováková, posoudit jestli páce kterou vykonáváte je nebo není riziková, a do které kategorie patří nelze na dálku. Jako první vodítko pro Vás posílám informaci o existenci zákona č. 309/2006 Sb., a ustanovení § 5 a), které se na vámi vykonávanou práci vztahuje. "309 ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) §5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami2); v případech stanovených zvláštními právními předpisy3) musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena, b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení, d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř. (2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis." Jeden z prováděcích právních předpisů, který upravuje provádění zákona č. 309/2006 Sb., je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Doporučuji obrátit se na svého nejbližšího nadřízeného a odborně způsobilou osobu v prevenci rizik ( "bezpečnostního technika"). Václav Syrový. Stříbrná 775, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 723 170 164.

RE: kategorizace prací

24. Únor 2013 - 19:22 Norbert Chalupa
Vážená paní Nováková, zásadní požadavky pro zhodnocení, zda se jedná, či jedná o rizikovou práci, vyplývají ze zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhlášky č. 432/2003 Sb. o kategorizaci prací, dále z NV č. 272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a již zmíněného NV č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci, včetně případných odborných měření rizikových faktorů. Při zařazení prací do kategorií by měl zaměstnavatel zjistit hladinu vibrací při Vaši práci s el. šroubovákem s vazbou na lokální zátěž. Požadujte po zaměstnavateli o sdělení do jaké kategorie je Vaše práce zařazena a z čeho zaměstnavatel při zařazení práce vycházel. Tyto informace je povinen Vám poskytnout.

RE: RE: kategorizace prací

26. Únor 2013 - 19:39 nováková
&nbsp;Děkuji vám za vaši odpověď a radu, i když nevím jak pochodím Obávám se,(&nbsp;vzhledem k tomu ,&nbsp;jak to v naší firmě chodí např. při šetření pracovních úrazů ) že mi bude vysvětleno,&nbsp;abych se&nbsp;"v tom&nbsp;" nešťourala, neboť bych z toho mohla mít problémy. My jsme totiž&nbsp;"Bezpečný podnik" a u nás žáné úrazy ani rizika být nemohou.&nbsp;&nbsp;

RE: kategorizace prací

26. Březen 2013 - 19:52 Tomáš Neugebauer
Pani Nováková, přestože váš dotaz je směrován na to, zda vykonáváte rizikovou práci, domnívám se, že mnohem podstatnějším z vašeho dotazu je to, že máte zdravotní problémy s pravou rukou, kterou práci předpokládám vykonáváte. Proto si dovolím svou odpověď směřovan trošku jinam. Dojděte si k "závodnímu lékaři" a popište mu váš problém a vaši vykonávanou práci. Vzneste dotaz, zda vaše problémy vyplývají z vykonávané práce a zda se nejedná o nemoc z povolání, případně o ohrožení nemocí z povolání. V tomto případě je jedno, zda vykonáváte rizikovou práci či nikoliv. Lékař by měl situaci odborně posoudit, o ohrožení nemocí z povolání informovat vašeho zaměstnavatele, případně pokud by se již jednalo o nemoc z povolání odeslat vás na odborné vyšetření na specializované zdravotnické pracoviště, které přiznává nemoci z povolání. Jak již jsem uvedl je zcela jedno, zda se jedná o výkon rizikové práce či nikoliv. To by mělo smysl preventivní, neboť z toho především vyplývá četnost a rozsah zdravotních prohlídek a měření rizikového faktoru. U vás se&nbsp;však již pravděpodobně jedná o řešení následku výkonu práce,&nbsp;proto doporučuji výše uvedený postup.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail