Policy Brief VÚBP - Regionální rozdíly v kvalitě pracovního života v ČR

Zdroj: 

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Regionální rozdíly v kvalitě pracovního života v ČR.

Kvalita pracovního života je důležitým aspektem celkové životní pohody, determinantem fyzického i psychického zdraví jednotlivců a hraje klíčovou roli v udávání tempa růstu produktivity a ekonomiky jako celku. Probíhající automatizace výroby, digitalizace a všeobecný přesun od manuálně intenzivní práce k intelektuálně intenzivní práci, vyšší flexibilita, rozšiřující se Always On kultura (práce kdykoli a odkudkoli pomocí moderních mobilních zařízení, často negativně spojená s nemožností oddělit osobní a pracovní život) a v neposlední řadě i nedávná pandemie covid-19 jsou ale pro dobrou kvalitu pracovního života reálnými hrozbami, které mohou v dlouhodobém hledisku citelně narušit chod české ekonomiky. Je proto důležité kvalitu pracovního života průběžně měřit a analyzovat faktory, které ji ovlivňují.

V kontextu České republiky je kvalita pracovního života dlouhodobě měřena pomocí indikátoru subjektivní kvality života pracovního života v rámci reprezentativních dotazníkových šetřeních, spravovaných Výzkumným ústavem  bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky. Souhrnné výsledky jsou prezentovány na stránkách www.pracovnipohoda.cz, kde se zájemci mohou dočíst více o metodice měření a porovnat svou vlastní kvalitu pracovního života s reprezentativními průměry pomocí krátkého interaktivního dotazníku.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail