Podzimní vydání odborného časopisu JOSRA

Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).

V první polovině října bylo vydáno nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Jedná se o dvojčíslo a naleznete ho online na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-03-2015.

V sekci recenzovaných příspěvků jsou publikovány 3 odborné články. První z nich prezentuje výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit informační potřeby odborné a laické veřejnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Šetření bylo realizováno v rámci projektu „Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik“, který od roku 2015 řeší Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Monitoring informačních potřeb je stěžejní z hlediska tvorby obsahu znalostního systému BOZP, jehož tvorba je cílem zmíněného projektu.

Další odborný článek se zabývá vybranými aspekty ergonomie v kancelářském prostředí. Při návrhu kanceláře by měla být pozornost věnována jak vybavení a uspořádání kanceláře, tak i estetickému provedení. Neméně důležité jsou i ergonomické požadavky na vybavení a případné individuální potřeby pracovníků. Autor se věnuje osvětlení pracoviště, mikroklimatu, potřebám při sedavém zaměstnání, vybavení kanceláře (stůl, židle, monitor, klávesnice a myš), hluku na pracovišti, pohodě na pracovišti a barevnému řešení kanceláře. Část je věnována i způsobu hodnocení kancelářského pracoviště (dotazník).

V závěrečném příspěvku recenzované části autoři prezentují teoretickou studii maximálního výbuchového tlaku a adiabatické teploty plamene. Výsledky prezentované studie představují pokračování snahy různých vědeckých skupin v oblasti problému porozumění výsledkům získaných experimentálně pro predikci následků scénářů výbuchů plynů v průmyslu.

Nerecenzovaná část tohoto čísla je plná příspěvků o probíhajících projektech, informací z navštívených konferencí a postřehů z dvou zajímavých návštěv, které proběhly ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Mezi zmíněné projekty, které aktuálně VÚBP, v.v.i., řeší, patří projekt „Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti v podnicích s rizikovým potenciálem“ a projekt „Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu”. První ze zmíněných konferencí je květnová Mezinárodní konference BOZP, které se zúčastnili zástupci celé řady mezinárodních, vládních i nevládních organizací a zástupci jižních a východních evropských zemí. Paralelně s konáním konference se konalo i zasedání Řídícího výboru Evropské sítě pro vzdělávání BOZP (ENETOSH), jejímž členem je i VÚBP, v.v.i. Další konferencí, kterou navštívili zástupci VÚBP, v.v.i., byla 6. mezinárodní konference „Vzdělávání, věda a výzkum“, kterou v září pořádala Bulharská akademie věd s Vědeckou unií Bulharska, Grantovou agenturou pro vědu a vzdělávání a dalšími partnery z Bulharska, Turecka, Polska, Řecka a Kazachstánu Příspěvky, které na konferenci zazněly, se týkaly pedagogické práce, problematiky celoživotního vzdělávání, zabývaly se popisem výzkumných prací a zapojením vědy do vzdělávacího systému, řešily různé problémy vzdělávání dětí, dospělých i seniorů a některé aktuálně reagovaly i na uprchlickou krizi. Na ENETOSH navazuje i článek o aktivitách VÚBP, v.v.i., které uskutečnil v roce 2015 v rámci svého členství v této Evropské síti pro vzdělávání BOZP. V rozmezí dvou měsíců navštívily Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., dvě zajímavé ženské osobnosti. V srpnu se zástupci ústavu setkali s předsedkyní Technologické agentury ČR Ing. Rút Bízkovou spolu s místopředsedou RNDr. Martinem Bunčekem, Ph.D. Všichni zúčastnění diskutovali o široké škále problematiky vědy a výzkumu a její financování v neakademických veřejných výzkumných institucích. V září pak ústav navštívila ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová. V průběhu návštěvy se diskutovalo se o současných aktivitách ústavu, jak v oblasti výzkumu a vývoje, ale i o dalších jeho činnostech, jako je vzdělávání, certifikace apod.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

 • Informační potřeby v oblasti BOZP - výsledky dotazníkového šetření pro potřeby tvorby znalostního systému BOZP – Mgr. Jiřina Ulmanová, Ing. Iveta Mlezivová, Mgr. Veronika Měrková
 • Vybrané aspekty ergonomie při kancelářské práci – Mgr. et Mgr. Josef Senčík
 • Explosion characteristics of methane at elevated initial temperatures – Ing. Jan Skřínský, Ph.D., Ing. Ján Vereš, Ph.D., Ing. Jana Trávníčková, Ph.D., Mgr. Andrea Dalecká


Nerecenzované články:

 • Informace z 6. mezinárodní konference „Vzdělávání, výzkum & vývoj“ – Hana Hlavičková, Mgr. Alena Horáčková
 • Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem - informace o projektu – RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., Ing. Vilém Sluka
 • Za Michalem Stibitzem - RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
 • Zajímavý projekt v programu BETA - Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu – Hana Hlavičková
 • Mezinárodní konference BOZP v Bulharsku a zasedání ENETOSH – Mgr. Alena Horáčková
 • Informace o aktivitách v rámci ENETOSH - Mgr. Alena Horáčková
 • Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i., dne 2. 9. 2015 - RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., PhDr. David Michalík, Ph.D.
 • Návštěva předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rút Bízkové ve VÚBP, v.v.i., v srpnu 2015 - RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., PhDr. David Michalík, Ph.D.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail