Podzimní vydání časopisu JOSRA

Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).

Na konci září vyšlo nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Je dostupné online na adrese http://www.bozpinfo.cz/casopis-josra.

V zářijovém čísle jsou publikovány čtyři odborné články. První článek je rozdělen do dvou částí a věnuje ergonomickým stresorům a rizikům, značná část je pak věnována muskuloskeletálním onemocněním (MSD, musculoskeletal disorders). Jsou zde nastíněny hlavní oblasti ve vztahu k ergonomickým stresorům z hlediska firemní praxe a jejich stěžejní aspekty. Článek ukazuje na možné důsledky nerespektování zásad ergonomie v praxi, na muskuloskeletální onemocnění a související sociálně ekonomické dopady. Vyzvedává význam prevence. První část se zabývá vymezením ergonomických stresorů a rizik a poskytuje základní informace a muskuloskeletálních obtížích. Druhá část je pak zcela věnována tomuto druhu profesionálních onemocnění, kterými začíná trpět stále více pracovníků. Autoři uvádějí vybrané statistické údaje o výskytu MSD v České republice a jejich ekonomické důsledky a představují výsledky průzkumů a šetření, které byly realizovány nejen v ČR, ale také v Evropě. Závěrečná část je pak soustředěna na prevenci MSD a představuje aktivitu EU v této oblasti.

Další odborný článek je také pokračováním, a to série o odborné způsobilosti v BOZP. Navazuje na 2 předchozí díly (1. díl o profesní pozici v BOZP a 2. díl o porovnání odborné způsobilosti na úseku prevence rizik a požární ochrany) a tentokrát se autor věnuje rozsahu činnosti zaměstnavatele na úseku prevence rizik. Tato poslední části přibližuje rozsah potřebných znalostí k posuzování pracovišť. Jde o prvotní seskupení právních a technických předpisů pro praktické naplňování požadavků prevence rizik v BOZP, které může být využitelné v rámci vzdělávání pracovníků v oblasti BOZP na různé úrovni znalostí a dovedností, stejně tak i pro lepší definování pracovní náplně a oprávnění takovýchto pracovníků. Zároveň tato část obsahuje celkové shrnutí všech jednotlivých částí.

Poslední recenzovaný článek je pak věnován výbuchovým charakteristikám směsí metanolu a vzduchu za zvýšených počátečních teplot. Autoři provedli numerickou studii ke zjištění těchto charakteristik směsí metanol - vzduch při čtyřech různých počátečních teplotách a počátečních tlacích. Byly vypočteny parametry adiabatického výbuchového tlaku a diskutovány vlivy počátečních podmínek na výbuchové charakteristiky.

Nerecenzovaná část pak přináší článek o 7. mezinárodní konferenci „Vzdělávání, věda & výzkum“, které pořádá konsorcium institucí z Bulharska a na níž spolupracuje již tradičně řada partnerů z vědeckých institucí a univerzit Polska, Ruska a Kazachstánu. Příspěvky, se týkaly pedagogické práce, problematiky celoživotního vzdělávání, zabývaly se popisem výzkumných prací a zapojením vědy do vzdělávacího systému, řešily různé problémy vzdělávání dětí, dospělých i seniorů a některé aktuálně reagovaly i na uprchlickou krizi.

Poslední nerecenzovaný článek přináší informaci o zajímavém projektu, které aktuálně získal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. a který se bude věnovat metodice řízení práce prováděné formou home office. Cílem projektu je vytvořit soubor nástrojů, které budou využitelné pro potřeby zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci pracují mimo pracoviště zaměstnavatele, a to formou práce z domova tzv. home office (teleworkingu).

 

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

 

Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

Nerecenzované články:

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail