Podpora rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví

Hlavním cílem výzkumné potřeby je podpora výchovy žáků základních škol a žáků vyšších stupňů víceletých gymnázií k ochraně fyzického, duševního a sociálního zdraví a k odpovědnosti za něj. Předmětnou je zde otázka ochrany zdraví dětí a mládeže při činnostech vykonávaných v bezprostřední souvislosti s výukou (laboratoře, dílny, pozemky, pracovní vyučování) a při pracovních aktivitách/činnostech prováděných ve volném čase (např. v rámci organizovaných i individuálních zájmových aktivit a hobby). Výzkumná potřeba reaguje na celospolečenskou potřebu snižování úrazovosti u jmenované věkové skupiny populace České republiky. Ambicí výzkumné potřeby je v rámci protiúrazové prevenci dětí a mládeže řešit nedostatek odpovídajících výukových pomůcek k podpoře rozvoje klíčových kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví a poukázat na důležitost a prospěšnost meziresortní spolupráce (spolupráce resortu školství mládeže a  tělovýchovy s resortem práce a sociálních věcí) při plnění vybraných cílů základního a  gymnaziálního vzdělávání.

Tvoří dílčí projekt výzkumného záměru TIRSMPSV701 Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření.

Kód TIMPSV0009
Manažer projektu
Typ projektu
veřejné soutěže - ČR
Zařazení projektu dle tématu
vzdělávání
Zahájení a ukončení projektu
01.06.2018 - 30.06.2020
Klíčová slova (cz)
ochrana zdraví, vzdělávání, kompetence, mládež, základní školy, gymnázia
Klíčová slova (en)
health protection, education, competences, youth, elementary schools, grammar schools

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail