Podpora ochrany zdraví na pracovišti

Podpora ochrany zdraví na pracovišti je výsledkem společného úsilí zaměstnavatelů, zaměstnanců a společnosti s cílem zlepšit ochranu zdraví a obecnou pohodu lidí při práci.

Toho lze dosáhnout kombinací těchto prvků: zlepšení organizace práce a pracovního prostředí; podporou účasti pracovníků na celém procesu ochrany zdraví na pracovišti; možností zdravé volby a podporou osobního rozvoje.

Podpora ochrany zdraví na pracovišti představuje víc než jen splnění zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; znamená také, že zaměstnavatelé aktivně pomáhají svým zaměstnancům zlepšovat ochranu jejich zdraví a pohodu obecně. V rámci tohoto procesu je naprosto nezbytné zapojit zaměstnance a zohlednit jejich potřeby a názory na to, jak organizovat práci a pracoviště.

Vytvoření lepších a zdravějších podmínek pro zaměstnance a podpora ochrany zdraví na pracovišti s sebou přinášejí mnoho pozitivních důsledků, jako je snížení fluktuace i pracovní neschopnosti, zlepšení motivace a zvýšení produktivity, ale i zlepšení obrazu zaměstnavatele jako organizace, která usiluje o další pozitivní vývoj a pečuje o své pracovníky.

Podpora ochrany zdraví na pracovišti se obecně zaměřuje na různá témata a v praxi často úzce souvisí s hodnocením rizik. Mezi aspekty podpory zdraví na pracovišti patří:

  • účast zaměstnanců v procesu zlepšování organizace práce,
  • aktivní zapojení a konzultování zaměstnanců při zlepšování jejich pracovního prostředí,
  • veškerá opatření zaměřená na zvýšení pohody na pracovišti, například umožňující flexibilní pracovní dobu nebo práci z domova,
  • diskuse o tématu zdravé stravy při práci, poskytování informací o zdravé výživě i nabídka zdravých jídel z jídelny nebo zařízení pro přípravu vlastních jídel,
  • informovanost o závislosti na tabáku, včetně nabídky bezplatné účasti na programech pro odvykání kouření, ale i vyhlášení úplného zákazu kouření ve všech prostorách společnosti,
  • podpora duševního zdraví, nabídka kurzů pro manažery o tom, jak se vyrovnat se stresem a napětím v týmu, poskytování příležitostí pro anonymní psychologické poradenství všem zaměstnancům,
  • cvičení a fyzická aktivita, nabídka sportovních kurzů, podpora fyzické aktivity, podpora aktivní a zdravé pracovní kultury,
  • monitorování zdraví, nabídka kontrol, například měření krevního tlaku či hladiny cholesterolu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail