Podpora duševního zdraví a pohody na pracovišti

Dne 10. října jsme si připomněli Světový den duševního zdraví s cílem zvýšit celosvětové povědomí o duševním zdravím a mobilizovat úsilí na jeho podporu.

V rámci letošního tematického zaměření Duševní zdraví ve světě nerovností, které zvolila Světová federace pro duševní zdraví, je pozornost věnována otázkám, jež udržují nerovnosti v oblasti duševního zdraví, a podpoře občanské společnosti, aby zastávala aktivní roli při jejich řešení.

Psychosociální rizika a stres při práci patří v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi nejvýznamnější problémy. Projevily se jako obzvláště zásadní v souvislosti s pandemií COVID-19, která měla značný dopad na zdraví jednotlivců, organizací a národních hospodářství.

Správným přístupem lze psychosociálním rizikům a stresu souvisejícímu s prací předcházet a úspěšně je zvládat, a to bez ohledu na velikost nebo typ podniku.

Přečtěte si na OSHwiki naše články Duševní zdraví na pracovištiCOVID-19: pokyny pro pracoviště.

Použijte pokyny EU: COVID-19: NÁVRAT NA PRACOVIŠTĚ – přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail