Podmínky pro činnost agentur práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením by se měly změnit

Zdroj: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) připravilo novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti). Hlavní změny se týkají zpřísnění podmínek pro vydávání povolení ke zprostředkování zaměstnání, uznávání odborné způsobilosti zástupců agentur práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Právní předpis už prošel připomínkovým řízením, nyní se podněty zapracovávají. Po vypořádání včetně jednání s místy, která uplatnila zásadní připomínky, bude návrh upraven a předložen Vládě ČR.

Změny mají vést především ke zkvalitnění služeb v oblasti zaměstnávání prostřednictvím agentur práce. Novela by měla přispět k eliminaci agentur, které nedodržují předpisy, či je nějakým způsobem obcházejí a zneužívají tak své klienty, často cizince. K legislativní úpravě má dojít také z důvodů ekonomické recese a poklesu nabídky volných pracovních míst.

Novinkou v této oblasti by měly být odborné zkoušky a pravidelné přezkušování z odborné způsobilosti zástupců agentur před komisí MPSV. Rozšířeny byly také důvody pro odejmutí licence, které umožní úřadům efektivně zasáhnout, pokud zprostředkovatelé neplní zákonem stanovené povinnosti.

Novela zákona o zaměstnanosti si vyžádala úpravu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, která zavádí správní poplatníky v souvislosti s odbornými zkouškami a odbornými přezkoušením.

Zdravotně postiženým by měl nový návrh zákona zaručit zvýšenou ochranu na trhu práce. Poskytování příspěvků zaměstnavatelům zdravotně postižených osob novela pozměňuje tak, aby už nedocházelo k jejich zneužívání a zaměstnanec dostal mzdu v zákonné výši. Jedním z připravovaných opatření je oprávnění úřadů práce kontrolovat, zda a v jakém rozsahu přiděluje zaměstnavatel svým podřízeným práci, na kterou dostává od státu příspěvek. Zaměstnanci úřadů práce by dle novely mohli také vstupovat se souhlasem zaměstnance do míst výkonu práce.

Návrh rovněž upravuje činnost MPSV a úřadů práce a práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně znevýhodněné. Tuto skupinu osob se zdravotním postižením se novelou navrhuje v horizontu 3 let zrušit, neboť v porovnání s ostatními osobami se zdravotním postižením nepotřebují zvýšenou ochranu na trhu práce. Na tvorbě novely se podílely útvary MPSV a vycházely přitom z výsledků jednání Pracovní skupiny pro agenturní zaměstnávání při Radě hospodářské a sociální dohody (RHSD) a Expertního panelu k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které jsou založeny na tripartitním základě. V případě schválení předkládaného návrhu se neočekávají zvýšené nároky na státní rozpočet.

V současné době má v ČR povolení ke zprostředkování zaměstnání 2 150 agentur práce. V roce 2009 MPSV přijalo 651 žádostí o povolení k této činnosti, z nichž bylo 329 od nových subjektů a 322 o obnovu povolení. Oprávnění neobdrželo 145 žadatelů a 151 jich bylo odebráno.

Od ledna do prosince 2009 úřady práce provedly přes 670 kontrol a uložily pokuty za cca 22,3 milionů Kč, což svědčí o porušování předpisů ze strany agentur a nutnosti legislativních úprav v této oblasti. Podle údajů Českého statistického úřadu bylo ve 3. čtvrtletí roku 2009 v ČR cca 657 tisíc osob se zdravotním postižením (OZP) a z toho téměř 106 tisíc mělo zaměstnání. Za stejné období, podle aktuálně dostupných údajů z úřadů práce, obdrželo příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78 zákona o zaměstnanosti 1 617 zaměstnavatelů.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti najdete ZDE.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích najdete ZDE.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail