Podělte se o zkušenosti s aplikací NV č. 494/2001 Sb.!

Vydání nového nařízení vlády o evidenci pracovních úrazů dává prostor k uplatnění některých zkušeností z praxe při aplikaci nařízení, včetně obsahu a vyplňování záznamu o úrazu. Napomoci můžete i Vy...

V roce 2001 bylo na základě zmocnění v zákoníku práce vydáno nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Nařízení nahradilo vyhlášku č. 110/1975 Sb. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. obsahuje v příloze nový vzor záznamu o úrazu.

Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb. v § 105 odst. 7 ukládá vládě, aby v souladu s novým zákoníkem práce stanovila nařízením způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

Do doby vydání prováděcího právních předpisu k provedení § 105 odst. 7  se postupuje podle ustanovení nařízení vlády č. 494/2001 Sb.

Vydání nového nařízení vlády o evidenci pracovních úrazů dává prostor k uplatnění některých zkušeností z praxe při aplikaci nařízení, včetně obsahu a vyplňování záznamu o úrazu.

VÚBP, v.v.i. se má na přípravě podkladů pro vydání nového nařízení vlády podílet. Z toho důvodu se touto cestou obracíme na zaměstnavatele, resp. na zaměstnance, kteří jsou agendou pracovních úrazů pověřeni, a prosíme o sdělení zkušeností s aplikací nařízení vlády č. 494/2001 Sb., včetně zkušeností s vyplňováním záznamu o úrazu.

Komentáře

Nedělejme věci zbytečně složité

29.10.2007 - 22:22 Václav Čikl
Domnívám se že Vyhláška 110 byla na svou dobu velice dobrá a že i dnes by mnohem lépe obstála než NV 494. Doporučoval bych nevymýšlet perpetum mobile ale vyhlášku č. 110 aktualizovat na současné názvosloví a sladit dle požadavků evropských nařízení a je možno ji vydat. Na zpracovatele apeluji aby používali jazyk, který používá většina národa a ne to úřednické ptedype kterým jsou psány současné předpisy (např NV 494/2001 nebo 378/2001), to pak v praxi nevíme co se po nás vlastně chce. Václav Čikl

Re: Nedělejme věci zbytečně složité

30.10.2007 - 09:03 Honza
Plně souhlasím:-) A prosím VÚBP a zpracovatele, aby nám v praxi zbytečně nekomplikoval už tak dost komplikovanou situaci.

Již to tady jednou bylo

29.10.2007 - 23:21 Tomáš Neugebauer
<P>Již to tady jednou bylo. Jaký byl tehdy ohlas?</P> <P><A href="http://www.bozpinfo.cz/citarna/tema_tydne/nv_494040614.html">http://www.bozpinfo.cz/citarna/tema_tydne/nv_494040614.html</A></P>

Podněty k diskusi

29.10.2007 - 23:43 Tomáš Neugebauer
<P>Domnívám se, že by bylo vhodné obnovit systém zdrojů úrazů a příčin úrazů, jak jej znala "110". Z důvodu možnosti podrobnějšího statistického zpracování.</P> <P>Za praktické bych považoval vložení rubrik pro stanovení opatření k zamezení opakování pracovního úrazu, pro uvedení data&nbsp;vzniku pracovní neschopnosti a&nbsp;názvu případně kódu zdravotní pojišťovny, u které je postižený pojištěn.</P> <P>Též si myslím, že předmětem diskuse by měla být možnost digitalizace zpracování záznamu o úrazu (od sepsání až po zaslání na příslušné instituce).</P> <P>Na závěr jedna připomínka k formální úpravě. Název formuláře bych rozšířil na: "Záznam o pracovním úrazu".</P>

K diskuzi...

30.10.2007 - 10:42 Věra Valášková
<P>Jsem PRO&nbsp;vrátit se "přiměřeně" k vyhl. č. 110/1975 Sb. Hodnocení zdrojů a příčin bylo tehdy velmi propracované. Co bych ale na druhou stranu vůbec nepřevzala je vypisování závěrů šetření v&nbsp;záznamu o úrazu.</P> <P>Záznam o úrazu má sloužit k oznámení, že se kdesi cosi stalo... a odpovědní zaměstnanci/pracovníci mají za úkol shromáždit vše podstatné, co jim pomůže dobrat se k závěru a jednoznačně stanovit zásadní příčinu vzniklého poškození zdraví. V novém zákonu o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb. (! POZOR - je posunuta účinnost !) je již zakotveno v § 84 odst. 1 písm. c) bod 5., že "zaměstnavatel má oznámit příslušné OSSZ na předepsaném formuláři <EM>bez zbytečného odkladu příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu...</EM>" tedy ne hned při oznamování samotného úrazu, ale až opravdu zjistíte, co mělo být zjištěno! Na základě těchto zjištění a závěrů budou zaměstnancům vypláceny "dávky".</P> <P>Pracuji v oboru BOZP a PO od r. 1991 a stále častěji a zvláště poslední dobou, mě okolnosti nutí psát do bodu 9. záznamu o úrazu "ÚRAZ JE V ŠETŘENÍ". V době, kdy se má záznam o úrazu odesílat, mnohdy ještě nejsou známy zásadní příčiny vzniku toho kterého konkrétního pracovního úrazu - lidé se bojí a různě kamuflují a mlží při výpovědích v rámci šetření. To, co jste měli zjistit hned na začátku se Vám podaří někdy i za měsíc, kdy si "svědci" myslí, že už se&nbsp;nikdo nebude zabývat tím, jak to vlastně tehdy bylo...&nbsp;To se pak dozvíte, že "Pepa před úrazem doma tahal cihly a namohl si záda a šéf mu sežral, že se mu to stalo v práci".</P> <P>Takže za všechny odborníky žádám, prosím, (možná skoro i klečím)... milí naši zákonodárci - dejte dohromady předpis, který nám řekne jednoduše co, jak, kdy, komu, kam a jakou formou, a hlavně nezapomeňte, že některé předpisy nebo ustanovení k této problematice již existují! VV</P>

ESAW

05.11.2007 - 14:15 Petr Mrštík
<P>Souhlasím s názorem, že bychom se měli trochu vrátit k vyhlášce č. 110, ale nadruhou stranu musíme ctít i nové požadavky EU, ke kterým se mimo jiné i ČR zavázala. Metodika ESAW by znamenala sjednocení hlášení v EU a tak i možnost porovnání úrazovosti mimo ČR. V tomto jsou bratři slováci několik let před námi, ale nevím zda to u nich funguje i prakticky. </P> <P>Tak nevymýšlejme něco, co už je vymyšlené. Upravme si to, aby to mohlo i u nás fungovat.</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail