Pochybnosti v souvislosti s posudkem o dlouhodobé zdravotní nezpůsobilosti k práci

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb nám odmítá do lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci vyplnit, proč zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilosti. Podle mého názoru je tím lékařský posudek nekompletní a my vlastně ani nevíme, proč je závěr takový. Lékař argumentuje tím, že je zde možné ohrožení nemocí z povolání, ale do posudku toto neuvedl a doporučil nám, abychom nechali zaměstnance doma na překážkách ze strany zaměstnavatele, což ale také může být v řádech měsíců, než lékař provede veškerá vyšetření. Teď to je 5 měsíců, kdy zaměstnanec byl na lékařské prohlídce. Posudek jsme obdrželi až nyní, prý bylo potřeba provést vyšetření, ve kterých se musí pokračovat. Když to shrnu, tak my teď přidělovali práci zaměstnanci, který není (asi) od června k práci zdravotně způsobilý a teď bychom ho měli do celkového vyřízení nechat doma na překážkách ze strany zaměstnavatele. Hodnotíte toto jako správný postup ze strany lékaře?

Podle ustanovení § 43 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, je-li lékařský posudek vydáván na základě žádosti zaměstnavatele pro účely pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, ale pro určení, zda je onemocnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, je povinností lékaře v posudkovém závěru o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti uvést, zda posouzovaná osoba smí nebo nesmí nadále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Tento posudkový závěr může být uveden již v lékařském posudku o zdravotní způsobilosti k práci, je-li v době jeho vydání zřejmé, že důvodem dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti konat dosavadní práci je pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Na základě výše uvedeného není možné vyčítat Vašemu poskytovateli, že se brání uvést tuto skutečnost, probíhá-li proces posuzování stavu zaměstnance s ohledem na jeho možnou nemoc z povolání a tento proces ještě není ukončen. Musíme to chápat i tak, že pro případ možného skončení pracovního poměru je nutné znát, co je příčinou pozbytí dlouhodobé způsobilosti k práci, tedy zdali v případě, že nemá zaměstnavatel pro zaměstnance práci, mu zaměstnavatel má dát výpověď podle ustanovení § 52 písm. d) nebo písm. e) zákoníku práce (ZP). Na druhou stranu Vás zcela chápu, protože se to skutečně může táhnout delší dobu a Vy v tuto chvíli máte zaměstnance na překážce v práci na straně zaměstnavatele. Samozřejmě se dá celá věc řešit způsobem převedení zaměstnance na jinou práci podle ustanovení § 41 ZP či dohodou o rozvázání pracovního poměru uzavřenou písemně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem podle ustanovení § 49 ZP s tím, že v uvedené dohodě by se uvedl závazek zaměstnavatele, že v případě, že se později ukáže, že důvodem pozbytí dlouhodobé zdravotní způsobilosti k práci byla skutečně nemoc z povolání, bude zaměstnanci dodatečně poskytnuto odstupné podle ustanovení § 67 ZP. Jde však o dohodu obou smluvních stran a nelze ji nařídit.

Osobně bych Vám v tuto chvíli doporučil převést zaměstnance na jinou, pro něj vhodnou, práci a požádat poskytovatele pracovnělékařských služeb o vydání lékařského posudku pro účely pracovněprávních vztahů, je-li nutné, aby posouzující lékař posoudil, zda dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci bylo způsobeno nemocí z povolání, přičemž účelem posudku není posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb. musí být tento lékařský posudek vydán do 45 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Lhůta 45 pracovních dnů ovšem neběží do obdržení posledního potřebného podkladu pro posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu.

Vzhledem k situaci, že není Vámi uvedený případ ojedinělý, je snahou Ministerstva zdravotnictví v poslední době výrazně urychlit celý proces posuzování případné nemoci z povolání s ohledem na zjišťování podmínek výkonu práce a rizikových faktorů ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví.

Závěrem bych ještě chtěl říci, že nevýhodou písemných odpovědí je, že není možné si o uvedeném případu více promluvit, neboť je pro mne záhadou stav, kdy jste, podle Vašeho vyjádření, 5 měsíců po pracovnělékařské prohlídce zaměstnanci přidělovali práci, i když jste posudek obdrželi až nyní.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail