Počet studentů v laboratoři elektrického měření na střední škole

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Jsem učitel Elektrického měření- laboratoří na střední škole. Zajímalo by mne, kolik studentů v laboratoři nejvíce může dle vyhlášky učit jeden učitel. Na škole máme čtyřletý obor Mechanik elektronických zařízení 26-52-L+H/001 a tříletý obor Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01. Ve staré vyhlášce bylo 10 žáků, nyní mi bylo přiděleno 15 studentů. Zdá se mi to vzhledem k tomu, že pracujeme s fázovým napětím, moc.

Počet žáků na jednoho učitele v elektrolaboratoři byl stanoven v technické normě ČSN 34 3105 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech, čl.11,12 Školní laboratoře.

V čl.12 normy je uvedeno: Pro zajištění bezpečnosti žáků při výuce v laboratoři musí být ustanoven odborný dozor, tak aby na jednoho odborného učitele – asistenta - připadalo nejvíce 10 žáků. Není-li možno při některých složitějších, nebo obtížnějších pracích zajistit dostatečnou bezpečnost těchto žáků, stanoví vedení školy (katedra) odpovídající nižší počet žáků ve skupině.

Jmenovaná norma byla zrušená 3. 10. 1992 a postupně nahrazena technickou normou ČSN EN 50191 ed. 2 - Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení, kde již text o počtu žáků na jednoho učitele není.

Při práci, při výuce v laboratořích, je třeba se řídit novou normou ČSN EN 50191 ed. 2 spolu s technickou normou ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a dle obtížnosti a na základě stanovených rizik stanovit počet žáků na jednoho učitele – lektora.

Autor článku: 

Komentáře

doplnění

05.06.2015 - 13:52 Jarmila Jánská
Dobrý den, dovolím si doplnit podanou informaci. K provedení ustanovení § 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, vydala vláda nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním , středním a vyšším odborném vzdělávání. V nařízení vlády jsou m.j. pro jednotlivé obory vzdělávání (dle jejich kódů) uvedeny i nejvyšší počty žáků na učitele odborného výcviku. Například pro uvedený obor 26-41-L je stanoveno počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku: v prvním ročníku - 12 žáků, ve 2. - 4. ročníku max. 8 žáků. Domnívám se tedy, že pokud v jiném právním předpise nebo normě není uveden počet žáků menší, měla by škola dodržet maximální počet žáků uvedený v NV č. 211/2010 Sb.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail