Plošná kontrola - účinná forma kontroly

Základní a rozhodující pracovní metodou orgánů inspekce práce je kontrola. Jako fundamentální metoda plní funkce zjišťovací, hodnotící a nápravné. Cílem kontroly je zajistit dodržování stanovených povinností kontrolovanými osobami, působit na zaměstnavatele a zaměstnance tak, aby vzájemně vytvářeli podmínky a předpoklady pro snižování pracovní úrazovosti a nehodovosti.

Dlouhodobě k vysokému počtu úrazů, zejména závažných a smrtelných, dochází ve stavebnictví. Nejrizikovějšími činnostmi ve stavebnictví jsou práce ve výškách s následky pádů z výšky nebo do hloubky, propadnutí krytinou nebo sesutí z volného okraje střech apod. Další nebezpečí představují zemní práce, a to především práce v nezajištěných výkopech.

Stavebnictví zažívá po léta nebývalý rozvoj. Po celé republice se horečně staví nové objekty, staré se bourají nebo přestavují za účelem budoucího užívání. K zajištění takového množství stavebních prací stavební firmy potřebují dostatečný počet pracovníků. Kdo udrží lopatu a uveze kolečko, je vítán. Tomu pak odpovídá i žalostná úroveň BOZP na staveništích, a to především tam, kde na základě obchodních vztahů pracují osoby samostatně výdělečně činné. Předpisy se porušují na pracovištích dnes a denně, na staveništích obzvlášť. Právě na staveništích totiž dochází ke každodenním změnám.        

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj (dále jen OIP) standardně uplatňuje svůj zákonný vliv na stavbách a staveništích v rámci každoročního úkolu zaměřeného na oblast stavebnictví. Kromě toho již několik let také využívá tzv. plošnou kontrolu. Jedná se o účinnou formu kontroly, kdy inspektor – specialista v oboru stavebnictví, se znalostí svého kontrolního území, projíždí po trase v regionu a vyhledává stavební akce. Zaměřuje se také na plnění povinností zadavatele stavby vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.

V souladu s právy a povinnostmi inspektora, podle zákona o inspekci práce, vstoupí na staveniště a oznámí provedení kontroly. Stavebník, resp. zhotovitel, je nemile překvapen, avšak inspektor shledá nefalšovaný obraz provádění stavebních činností. Často zjistí i hrubé porušování bezpečnostních předpisů, např. nezajištěné velké otvory v podlahách staveb s možností pádu osob do hloubky několika metrů, nezajištěné pracovníky na střechách vícepodlažních budov, neohrazené stavební jámy hluboké i několik metrů, pracovníky na lešení bez zábradlí, nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků apod.

V případě takovýchto zjištění inspektor koná nekompromisně, na místě i zakáže vykonávat práci a kontrolované osobě je zcela oprávněně uložena vysoká pokuta. Zkušenosti z plošných kontrol ukazují, že mezi stavebními firmami se rychle šíří informace o tomto legitimním postupu OIP. Plošná kontrola je vysoce účinný způsob dosahování nápravy, zpravidla s uložením pokuty. OIP bude v plošných kontrolách pokračovat i v roce 2009.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail