Platnost zdravotního průkazu

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám dotaz ohledně platnosti zdravotního průkazu. Myslela jsem si, že má neomezenou platnost, pokud neonemocní majitel průkazu infekční nemocí, která vyžaduje nové vystavení po ukončení léčby. Nyní mě lékař informoval, že platnost zdravotního průkazu je čtyři roky.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 19 stanoví pro osoby, které vykonávají činnosti tzv. epidemiologicky závažné, specifické požadavky. Tyto specifické požadavky se týkají fyzických osob, které přicházejí podle oboru činnosti do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami, s vodou, kosmetickými přípravky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele. Tyto fyzické osoby musejí mít v okamžiku zahájení výkonu pracovní činnosti zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Jde-li o zaměstnance, vydá mu zdravotní průkaz poskytovatel pracovnělékařské péče. Tento zaměstnanec se musí navíc podrobit pravidelným periodickým prohlídkám podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Podnikateli, který sám pracuje v takových činnostech, a jeho rodinnému příslušníkovi (např. holič, kadeřník) vydá průkaz registrující poskytovatel zdravotních služeb, protože povinnost zajistit pracovnělékařské služby je povinností zaměstnavatele jen vůči zaměstnanci.

Zdravotní průkaz, je-li jednou vydán, zůstává v platnosti, s výjimkou případů nosičství břišního tyfu a paratyfu A, B a C podle § 53 zákona č. 258/2000 Sb. Zákon v souvislosti s vydáním zdravotního průkazu zdůrazňuje, že nenahrazuje vstupní pracovnělékařskou prohlídku zaměstnance. Zaměstnavatel má podle zákoníku práce [§ 103 odst. 1 písm. c) ZP] povinnost zajistit, aby uvedené práce v činnostech epidemiologicky závažných vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz a samozřejmě i platnou pracovnělékařskou prohlídku.

Pokud jde o znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, jejich rozsah upravuje vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Tyto znalosti může při výkonu kontroly přezkoušet kontrolující zaměstnanec krajské hygienické stanice. Pokud osoba znalosti nemá, nemůže činnost epidemiologicky závažnou vykonávat, a to do doby úspěšného složení zkoušky před komisí ustavenou příslušnou krajskou hygienickou stanicí. Podmínky provedení zkoušky upravuje citovaná vyhláška.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail