Plán práce Rady vlády pro BOZP

Zdroj: 
V souladu s usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003, kterým byla zřízena Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada), jsou na rok 2004 plánována čtyři zasedání: duben, červen, říjen a prosinec (podle potřeby lze operativně změnit).

V souladu s usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003, kterým byla zřízena Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada), jsou na rok 2004 plánována čtyři zasedání: duben, červen, říjen a prosinec (podle potřeby lze operativně změnit).

Návrh programu pro jednání Rady dne 16. dubna 2004 - 1. zasedání Rady

 1. Schválení Jednacího řádu Rady.
 2. Schválení plánu práce Rady na rok 2004.
 3. Projednání návrhu konkretizovaného Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2004 – 2006.
 4. Projednání návrhu na zřízení Stálých výborů Rady.
 5. Různé.

Návrh programu pro jednání Rady v červnu 2004  - 2. zasedání Rady

 1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.
 2. Projednání návrhu Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006.
 3. Projednání návrhu na zřízení Stálých výborů Rady.
 4. Informace o Plenárním zasedání výboru starších inspektorů práce (SLIC).
 5. Informace k návrhu zákona o úrazovém pojištění.
 6. Informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů.
 7. Různé.

Návrh programu pro jednání Rady v říjnu 2004 - 3. zasedání Rady

 1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.
 2. Informace o činnosti Stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin).
 3. Informace o harmonizaci statistiky pracovních úrazů (ESAW).
 4. Informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů.
 5. Různé.

Návrh programu pro jednání Rady v prosinci 2004 - 4. zasedání Rady

 1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.
 2. Projednání návrhu plánu práce Rady na rok 2005.
 3. Projednání stavu naplňování Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 4. Informace o činnosti Stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin).
 5. Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na úseku BOZP.
 6. Informace o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí za rok 2004.
 7. Informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů.
 8. Různé.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail