Periodické pracovnělékařské prohlídky podle nové právní úpravy

Zdroj: 

Prosím o upřesnění, jak dále posílat zaměstnance na lékařské prohlídky. Například zaměstnanec má platnou prohlídku do 30. 6. 2023, kdy mu končí platnost posudku. Podle nové právní úpravy se periodické prohlídky v kategorii 1 a 2 provádějí na žádost zaměstnavatele nebo zaměstnance. S platností novely vyhlášky tedy nebudeme tohoto zaměstnance posílat na periodickou prohlídku, nebo bude provedena kontrola jeho zdravotního stavu dle platnosti stávajícího zdravotního posudku (tedy do 30. 6. 2023) a poté se budeme řídit novým zněním vyhlášky a periodické prohlídky budeme objednávat na základě nutnosti?

Podle vyhlášky č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., se osoba uznaná za zdravotně způsobilou podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, považuje za zdravotně způsobilou podle této vyhlášky do uplynutí doby platnosti jejího lékařského posudku nebo do provedení nejbližší pracovnělékařské prohlídky, nestanoví-li zákon jinak.

V tomto případě bude zaměstnanec zdravotně způsobilý do 30. 6. 2023. Je na vašem rozhodnutí, zdali budete zaměstnance i nadále posílat na periodické pracovnělékařské prohlídky.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail