Partnerství při prevenci rizik

Zdroj: 
V rámci nové kampaně Evropské agentury pro BOZP (dále jen Agentura) pro období 2012 – 2013 na téma "Partnerství při prevenci rizik" se konal 1. října 2012 v sídle ČMKOS v Praze seminář "Účast zaměstnanců na prevenci rizik". Hovořilo se o činnosti Agentury a strategii evropských odborů v BOZP.

Nová kampaň je zaměřena na podporu manažerů, zaměstnanců, jejich zástupců a ostatních zúčastněných subjektů, aby spojili své síly v zájmu zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zvyšuje povědomí o významu vedení v oblasti BOZP a účasti zaměstnanců pro prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. V Evropské unii přijde každoročně o život více než 5 580 osob v důsledku pracovního úrazu a dalších 159 tisíc osob umírá následkem nemocí z povolání. Bylo zjištěno, že na pracovištích, kde zaměstnanci aktivně přispívají k bezpečnosti a ochraně zdraví, je často nižší rizikovost a úrazovost.

V rámci kampaně, která začala 18. dubna 2012, bude probíhat řada akcí (Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v říjnu 2012 a 2013, slavnostní vyhlášení soutěže Ceny za správnou praxi v dubnu 2013, summit Zdravé pracoviště: listopad 2013). Jak už bylo zmíněno v úvodu, 1. října 2012 se konal v rámci této kampaně v sídle ČMKOS v Praze seminář "Účast zaměstnanců na prevenci rizik“. 

Viktor Kempa z Evropského odborového institutu (ETUI) pohovořil o nové strategii Agentury na rok 2013 – 2020. Agentura provádí výzkum, vývoj a distribuci informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Plánuje rozšiřování nástrojů na podporu BOZP, mezi které patří například OIRA - Projekt on-line interaktivního posuzování rizik – který je určen hlavně malým a mikro podnikům. Stačí se přihlásit na webové stránky, najít svůj obor (doprava, kadeřnictví apod.) a vypracovat si podle návodu a znalosti vlastního pracoviště hodnocení rizik. Dále je to například BOZPwiki – elektronický manuál podobný wikipedii, Twitter Agentury – zdroj nových informací z Evropské unie, ESENER – evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik. Jde o průzkum formou telefonických rozhovorů.

Jedním z dalších produktů Agentury je praktický průvodce Účast zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je rozdělen do 6 přehledných částí, za zmínku stojí  například kontrolní seznamy (checklisty) ke zjištění, jak se angažují zaměstnanci a zástupci zaměstnanců v BOZP. Slouží jako vodítko při přípravě opatření k účinnějšímu zapojení zaměstnanců. Průvodce je možné si stáhnout na internetových stránkách kampaně.

 ukázka z průvodce

Ukázka z průvodce "Účast zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"

Evropská odborová konfederace se snaží upozornit na nejožehavější záležitosti na pracovištích a řešit je. Mají v plánu dát jasnější stanoviska a být v BOZP viditelnější. Jde o systematické budování kompetencí v BOZP, posilování všech sítí, které odbory mají k dispozici. K připravovaným projektům evropských odborů patří manuál o zástupcích zaměstnanců pro BOZP; projekt k nanotechnologiím – jaký vliv mohou mít na člověka (v řadě podniků se používají a zaměstnanci o tom nejsou informováni); projekty na téma chemické látky a nařízení Reach (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky); psychosociální rizika – vytvoří se nová síť anglicky nebo francouzky hovořících expertů. Zapojit se může každý. Pokračuje vyjednávání o nové směrnici o muskuloskeletálních poruchách.

Miroslav Kosina z Českomoravské konfederace odborových svazů informoval o výsledcích dotazníkového průzkumu BOZP, ve kterém bylo osloveno asi 300 firem. Otázky se týkaly komisí BOZP, zda-li v podniku působí a jak pracují, jak často se setkávají, co projednávají, jaká je kvalita dokumentů diskutovaných v komisi, práva a zdroje komise apod. Předmětem dotazování byly také pracovní úrazy (v 91 % firem se vyšetřují); specialisti v BOZP (záležitosti BOZP jsou konzultovány se specialistou ve 25 % případů); vyhledávání a vyhodnocování rizik (61 % dotázaných odpovědělo, že se u nich v podniku rizika vyhodnocují); jmenování zástupců pro BOZP, tam, kde nepůsobí odborová organizace. Zástupci většinou jmenováni nebyli. Otázky se týkaly také pracovnělékařské péče, pracovních podmínek i obtěžování na pracovišti - mobbing, bossing, sexuální obtěžování apod. (s obtěžováním se setkalo 8 % dotázaných).

Autor článku: 

Komentáře

Motivační školení

08.10.2012 - 13:37 Tomáš Neugebauer
K zajištění podílení se zaměstnanců na prevenci rizik lze využít Motivační školení k podpoře vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik. Bližší informace o něm na stránce: http://bozppo.vfn.cz/motivacni_skoleni.htm

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail