Oxid uhelnatý zabíjí...

Oxid uhelnatý je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při nedokonalém spalování. Jak zajistit minimalizaci rizika otravy?

Oxid uhelnatý je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při nedokonalém spalování a jeho nebezpečí je v tom, že je neviditelný a bez zápachu. Vdechováním se váže na červené krevní barvivo a blokuje tak schopnost krve vázat a přenášet kyslík. Prvními příznaky otravy je obvykle bolest hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. U postiženého je typické třešňové zbarvení kůže a sliznic. Už koncentrace 0,05%, tj. 500 ppm, nebo asi 450 mg CO/m³ může zablokovat funkci u 50%hemoglobinu s následným kolapsem a smrtí.

A proč na tento problém upozorňují hasiči? U různých případů se setkáváme s tím, že lidé nemají zkontrolované a dobře vyčištěné komíny, ani zkontrolované a seřízené tepelné spotřebiče. Je možné, že si mnozí lidé ani neuvědomují, co vše by měli pro své zdraví a zdraví svých blízkých udělat. Proto zde předkládáme několik rad:

Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty kontroly plynových spotřebičů (jednou ročně podle NV č. 378/2001 Sb. a vyhl. č. 48/82 Sb.). Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.

Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání  otrava oxidem uhelnatým.

Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný.

Nesmírně důležité je nechat si pravidelně čistit komín a kontrolovat jeho technický stav. Nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým. Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem topné sezóny a po jejím skončení.

Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky - kominíky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo chcete změnit druh paliva.

U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek. Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů. Zatímco u elektrických spotřebičů můžete leccos zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek proti případnému zkratu), pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn a revizi komínu ponechejte raději na odborníkovi. 

Zapamatujte si: Za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu. Povinnosti majitelů, správců a uživatelů budov a dalších objektů i uživatelů spotřebičů paliv ve vztahu k čištění komínů jsou vymezeny zvláštním předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva vnitra č. 111/1981 Sb. o čištění komínů a ČSN 73 4205 Komíny.

Upozornění: Při jakýchkoliv i drobných stavebních úpravách (např. výměna dveří, oken apod.) je třeba mít na paměti, že každý spotřebič, ve kterém dochází ke spalování paliva, musí mít zajištěný i přívod vzduchu. Při nesprávné údržbě nebo provozování tepelného spotřebiče může vznikat nedokonalým spalováním oxid uhelnatý. A že může zabíjet, to jsme si řekli hned na začátku.

Doporučení: Kromě prevence v podobě pravidelných kontrol a revizí investujte několik set korun do vašeho bezpečného života a pořiďte si detektor oxidu uhelnatého (nejlevnější seženete na internetu už od 260 Kč). To není mnoho za záchranu života, co říkáte?

Autor článku: 

Komentáře

Poděkování paní Adamcové.

14.02.2010 - 08:31 Václav Syrový
Paní Adamcová, děkuji za Váš příspěvek o CO, přikládám k tomu svůj, který jsem dal dohromady asi před 10 lety a občas jej používám. Minulý týden mě trochu vytočili hoši v jedné autodílně( to by bylo dobré do příspěvku časem doplnit) když kontrolovali motor u náklaďáku, bez odsávání, sice otevřená vrata ale oni sami nebyli v čoudu skoro vidět. Nebudu si vytahovat tričko co jsem s nimi dělal, ale tento týden tam vezmu ten Váš článek, trochu ho spojím s tím mým a vyvěsím to na nástěnku a dám jim to na šatnu na stůl několikrát. To samé pochopitelně také vedoucím. A totéž u každé firmy, kde si opravují auta. Ještě jenou děkuji. Syrový. Stříbrná 775, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 723 170 164. OXID UHELNATÝ KYSLIČNÍK UHELNATÝ Oxid uhelnatý ( kysličník uhelnatý) - chemická značka CO, je bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu; nedráždí ani kůži ano sliznici je o něco lehčí než vzduch; tyto vlastnosti stály už mnoho lidských životů. Oxid uhelnatý vzniká při spalování všech látek, tedy i benzinu, nafty nebo LPG, propan-butanu, topných olejů (LTO, mazut, vyjeté oleje, zemního plynu, dřeva, papíru ( kartonů), při samovznícení uhlí nebo i čisticí bavlny( pucvole), při svařování plamenem. Je součástí technických plynů. I malá množství vyvolávají chronickou otravu; k tomu stačí koncentrace 0,2 % CO ve vzduchu, tedy více než 0,036 mg CO v jednom litru vzduchu. Kysličník uhelnatý působí především na červené krevní barvivo- hemoglobin, který je obsažen v krvi a má funkci přenašeče kyslíku, kterým se krev sytí v plicích při dýchání a který předává tkáním. Protože hemoglobin obsahuje značné množství železa, pohlcuje snadno kysličník uhelnatý, takže již malá koncentrace stačí k otravě, protože CO na sebe váže jisté množství hemoglobinu a tím ho vyřazuje z činnosti jako přenašeče kyslíku. Při pobytu v prostředí zamořeným kysličníkem uhelnatým záleží na tom, jaké je množství CO ve vdechovaném vzduchu, jak dlouho se tento zamořený vzduch dýchá a jak intenzivně se dýchá zamořený vzduch a podle těchto faktorů je silná otrava kysličníkem uhelnatým. Proto může k otravě dojít i při slabší koncentraci CO ve vzduchu, jestliže člověk v takovém ovzduší těžce pracoval, to znamená, že dýchal rychleji a hlouběji než třeba ostatní přítomní, který zůstali otravy ušetřeni. Při otravě CO nejde jen o přechodný nedostatek kyslíku, ale je postižen lidský organizmus v mnoha složitých biologických pochodech, takže k odstranění následků otravy je zpravidla třeba odborné léčby. Příznaky otravy CO: - postižení mají závratě až k mdlobě, bolesti hlavy, sladko v ústech, tendenci zvracet, potí se a jsou malátní; typická je nemohoucnost v ovládání nohou. Postižený si uvědomuje, že je v nebezpečí, ale není schopen se vzdálit ze zamořeného prostředí; jsou známy případy, že postižení nebyli schopni utéci, ale mohli napsat sdělení. Pomoc: - odstranit postiženého co nejšetrněji ze zamořeného prostředí, nechat ho dýchat čerstvý vzduch při uvolněném oděvu ( zejména u krku), přivolat v každém případě lékaře, neboť i těžká otrava mívá zdánlivě lehké příznaky, které včas laika dostatečně nevarují. V Bystřici n. Per. Vybral, upravil a sestavil: Václav Syrový, poradce BOZP.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail